Denk en SP fel tegenover elkaar in debat over arbeidsmigratie

De komst van Midden- en Oost-Europeanen naar Rotterdam is een veel besproken onderwerp. Sommigen zijn maar wat blij met alle Poolse arbeidskrachten. Andere mensen kennen hun wijk niet meer terug en ervaren veel overlast.

In het Europadebat van RTV Rijnmond naar aanleiding van de Europese Parlementsverkiezingen werd gediscussieerd over de stelling: de Europese Unie heeft te weinig oog voor de nadelen van de open grenzen.

Arnout Hoekstra van de SP wil werkvergunningen invoeren. "We worden door dit Europa met z'n allen keihard genaaid door het kapitalisme."

Hij is bang dat het gelijktrekken van lonen ervoor zorgt dat de lonen in Nederland omlaag gaan. Wat hem betreft worden de lonen in Nederland juist verhoogd. "Dan zijn er heel veel Nederlanders die dat werk graag doen", zegt hij over banen die nu veel door arbeidsmigranten worden gedaan onder het minimumloon en onder slechte arbeidsomstandigheden.

Uitbuiting

Volgens Tineke Strik van GroenLinks ontbreekt het vooral aan controle en handhaving. "Werkgevers hebben voordeel om mensen uit andere lidstaten in dienst te nemen. Dat zorgt voor verdringing op de arbeidsmarkt en het zorgt ook voor uitbuiting."

"Vrij verkeer heeft ook voordelen", zegt Agnes Jongerius van de PvdA. In het Europees Parlement pleit zij voor gelijk loon voor gelijk werk. Ze erkent dat de misstanden de wereld nog niet uit zijn, ook op gebied van bijvoorbeeld huisvesting en uitbuiting. Jongerius zou graag zien dat er vanuit Europa wordt geïnvesteerd in inspectiediensten.

"Werkgevers zijn ongelofelijk blij met open grenzen", zegt de VVD. Misstanden als huisjesmelkers en misbruik van sociale voorzieningen wil de VVD lokaal aanpakken.

Vreemdelingenhaat

Stephan van Baarle van Denk vindt de stelling dat er te weinig oog voor de nadelen van arbeidsmigratie is zwaar ongepast. Hij wijst op de hoeveelheid vreemdelingenhaat en racisme.

Hij verwijt de SP af te glijden tot een aanhangwagen van de PVV. "Als ik de SP hoor roepen dat een karavaan van migranten ons land dreigt te overspoelen. Dat is het opzetten van mensen tegenover elkaar. Ik vind dat dat het gevaar is van Europa, daar moeten we tegen opstaan."

De SP zegt op haar beurt dat Denk de loopjongen van het kapitalisme is geworden. "U accepteert dat mensen hier op campings en in Polenhotels wonen, om uitgebuit te worden door werkgevers. Dat is niet het beste voor de migranten."

De ChristenUnie/SGP vindt oog hebben voor de voor- en nadelen van arbeidsmigratie een verantwoordelijkheid voor de lidstaten. Voor de ChristenUnie/SGP betekent het woord arbeidsmigratie vooral migratie van buiten Europa. "Deze migratie moet dan wel zinvol zijn voor zowel het land van bestemming als het land van herkomst. Dat kan door het bevorderen van seizoensarbeid en het tijdelijk toelaten van studenten en kennismigranten."

De partij vindt dat wel afstemming nodig is om te voorkomen dat de negatieve effecten voor herkomstlanden groter zijn dan eventuele positieve effecten, zoals het overmaken van geld naar de achtergebleven familie thuis."

Kijk het hele debat hier terug:

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Politiek010 Europadebat
Deel dit artikel: