Rotterdam wil kunst en cultuur voor meer Rotterdammers toegankelijk maken

Kunst en cultuur in Rotterdam moet de komende jaren voor iedereen toegankelijk worden. Er moet meer kunst en cultuur naar de Rotterdamse wijken, het aanbod op Rotterdam-Zuid moet flink worden vergroot en er moet meer aandacht komen voor cultuur in het onderwijs. Dat zijn een paar van de belangrijkste eisen die wethouder Said Kasmi schrijft in een opzet voor de nieuwe Cultuurnota voor de komende vier jaar.

Met de culturele sector in Rotterdam gaat het eigenlijk heel goed, vindt de wethouder. "We hebben de afgelopen jaren een aantal goede stappen gemaakt, met name op het gebied van publieksbereik en een programma dat veel diverser is geworden", stelt Kasmi. "We bereiken vandaag de dag veel meer Rotterdammers dan 10 of 15 jaar geleden. Maar het kan nog beter."

Voor iedereen

De belangrijkste opgave is dus dat er voor iedere Rotterdammer in de kunst- en cultuursector een plek is als bezoeker, medewerker of maker. Vooral op Rotterdam-Zuid valt nog veel te winnen.

"Er wonen aan die kant van onze stad bijna 200 duizend mensen', zegt Kasmi. "Het is nog steeds helaas voor veel mensen daar geen vanzelfsprekendheid dat ze met kunst en cultuur in aanraking komen. Daarom is het heel erg nodig dat kunst en cultuur zo dichtbij mogelijk komt voor die mensen."

Nieuwe kunstvormen

Rotterdam heeft de komende jaren ook nieuwe kunstinitiatieven nodig, vindt de wethouder. Daarbij wordt gedacht aan kleinschalige en innovatieve ideeën. Daarom komen er nu allerlei regelingen, zoals bijvoorbeeld een lening tegen een hele lage rente waar kunstenaars aanspraak op kunnen maken om een eerste stap te kunnen zetten.

Diverser personeelsbeleid

En ook de kunstinstellingen zelf moeten een slag maken. Zo kan en moet het personeelsbeleid de komende jaren nog diverser. Er moet een betere afspiegeling komen van de samenleving in Rotterdam. 

Voor de komende vier jaar gaat er geen geld af van het cultuurbudget. Er komt juist een klein beetje geld bij. 

De woensdag gepresenteerde wensen voor de kunst en cultuursector worden de komende maanden uitgewerkt in een cultuurplan voor de komende vier jaar.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam Nieuws Politiek010
Deel dit artikel: