Motie tegen Rotterdamse wethouders na verkeerd informeren

De Rotterdamse wethouders Said Kasmi (Onderwijs) en Bokhove (Jeugd) hebben een motie van treurnis aan hun broek gekregen vanwege het verkeerd informeren van de gemeenteraad over de school voor autistische jongeren, Acato. Die werd gesteund door de voltallige gemeenteraad van Rotterdam.

Een motie van wantrouwen haalde het net niet.
In februari van dit jaar schreef wethouder Kasmi in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren dat Acato voldoet aan de minimale wettelijke kwaliteitseisen rondom veiligheid voor een PGB-aanbieder. In het debat donderdag zeiden beiden wethouders dat Acato nooit aan deze eisen heeft voldaan.

Toen raadslid Nourdin el Ouali (Nida) de wethouders confronteerde met de eerdere antwoorden van Kasmi uit februari, moesten de wethouders schoorvoetend toegeven dat ze de gemeenteraad verkeerd hebben geïnformeerd, een politieke doodzonde.

Daarna gingen raadsleden in crisisberaad en besloten de coalitiepartijen bij monde van raadslid Tim Versnel (VVD) een motie van treurnis in te dienen.

Acato is een onderwijsinstelling voor autistische kinderen die door een ouder is opgezet omdat kinderen niet meer naar speciaal onderwijs wilden. Wethouder Bokhove besloot per mei niet verder te gaan met Acato, maar de jeugdhulp onder te brengen bij Pameijer. Het onderwijs wordt ondergebracht bij onderwijskoepel BOOR. Sinds de overname door Pameijer komen de twintig leerlingen van Acato niet meer naar school en zitten ze thuis.

Een groot deel van de gemeenteraad noemt de werkwijze van het college ‘ronduit beroerd’. Daarvoor moesten beide wethouders hun excuses aanbieden in de gemeenteraad.

Wantrouwen

De voltallige oppositie diende een motie van wantrouwen tegen Bokhove in. “U heeft geen enkele regie gehad op dit dossier”, sprak indiener Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam). Deze motie kreeg geen steun van coalitiepartijen en bleef steken op 21 stemmen, 22 raadsleden stemden tegen.


Meer over dit onderwerp:
Nieuws Politiek010
Deel dit artikel: