Personeelstekort in de zorg in regio Rotterdam wordt kleiner

De personeelstekorten in de zorg in Rotterdam en omgeving nemen af. Prognoses laten zien dat het tekort de komende jaren daalt van 2100 naar 1300 personeelsleden. Dat schrijft wethouder Sven de Langen aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Vorig jaar is een programma opgezet om de tekorten in de zorg aan te pakken. Er wordt daarbij samengewerkt tussen de zorginstellingen, onderwijs en de overheid. Afgesproken is om 10 procent meer mensen in de zorg en bij opleidingen binnen te halen. Ook moet de komende jaren de uitstroom worden teruggedrongen.

Wethouder Sven de Langen: “We zien dat in korte tijd het aantal mensen dat voor de zorg kiest en daarin afstudeert met 11 procent is gestegen. Dat vind ik een enorme prestatie. We zien ook dat de instroom in de zorg 20 procent hoger is geworden. Bijvoorbeeld door leerwerktrajecten die zorgaanbieders zelf aan volwassenen aanbieden.''

De grootste tekorten zijn er nog steeds onder verpleegkundigen, personeel voor verpleeghuizen, in de kraamzorg en in de thuiszorg. Ook is er een gebrek aan doktersassistenten.

Maatregelen

Met meer opleidingen en leer-werktrajecten bij de instellingen zelf wordt nu hard gewerkt om dit probleem aan te pakken. Nu moet er nog gewerkt worden om de uitstroom van personeel uit de zorg te verkleinen.  
Wethouder De Langen: “Ongeveer vier van de tien mensen die in de zorg beginnen verlaat binnen een paar jaar de sector weer. Dat is natuurlijk nog steeds een heel groot probleem.”

De belangrijkste oorzaak van dat snelle vertrek blijkt de hoge werkdruk in combinatie met een minder goede begeleiding. De Langen: “Je moet mensen als ze net beginnen niet aan hun lot overlaten door ze al zelfstandig te laten werken. Wat we juist willen doen is ze in die beginperiode goed begeleiden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door oudere werknemers die veel ervaring hebben bij de nieuwe werknemers neer te zetten.''

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam Politiek010
Deel dit artikel: