nieuws

Bewoners Biert zien motoren weer door polder razen

De borden van het motorverbod staan nog in de polder van Biert. Maar elk weekeinde zien de bewoners van het gehucht bij Spijkenisse dat steeds meer motorgroepen de regel negeren. "Het lijkt alsof ze elkaar hebben geïnformeerd," zegt een buurtbewoner.
De Biertbewoners vreesden al dat het bericht onder motorrijders zou doorsijpelen nadat het waterschap Hollandse Delta bekend maakte dat het weekeindeverbod (geldig van 1 mei-1 oktober) na 23 jaar zou worden opgeheven. Dat gebeurde zonder overleg met de gemeente en de inwoners. Ze maakten nog wel bezwaar bij het waterschap, maar dat moet nog overleggen met wethouder Bal van Nissewaard.
Lees meer: Biert is boos over plots opheffen motorverbod
De inwoners hebben inmiddels wel een gesprek met de wethouder gehad. Die had het toen al over een proef om het verbod een jaar in te trekken. "Maar dan wordt het nooit meer teruggedraaid," zegt Lambert van Dorsser uit Biert.
In antwoorden op schriftelijke vragen van D66 heeft wethouder Bal aangegeven bij Hollandse Delta te willen pleiten voor verkeerstellingen en voor een nieuw verbod als de overlast terugkeert.
D66-raadslid Ellen Slachter, die de vragen stelde, wil het onderwerp zo snel mogelijk binnen Nissewaard ter sprake brengen. Volgens haar gaat het niet alleen om de overlast van motoren, maar ook om de algehele verkeersveiligheid op de polderwegen.
Het waterschap Hollandse Delta zegt dat zolang de borden er staan het verbod geldt. Het is aan de politie om eventueel te handhaven.