Binnenvaartschippers gaan schoner varen

Het kabinet en de binnenvaart hebben afspraken gemaakt om binnen dertig jaar klimaatneutraal te zijn. De zeevaart moet dan zeventig procent minder CO2 uitstoten.

Om dat doel te halen, moeten schepen stap voor stap steeds schoner worden. Zo moeten binnenvaartschepen over tien jaar al zeker veertig procent minder kooldioxide uitstoten.

Het rijk, provincies en het bedrijfsleven leggen vijftien miljoen euro op tafel om bijvoorbeeld de ontwikkeling van schonere motoren te stimuleren.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Haven
Deel dit artikel: