Huisartsen en Franciscus Vlietland tekenen vrede

De huisartsen in de regio Waterweg en het Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Schiedam hebben de strijdbijl begraven. De partijen hebben afgesproken om weer samen te werken. Dat gebeurt onder meer door elkaars vergaderingen bij te wonen.

De afgelopen jaren zaten de huisartsen en het ziekenhuis niet op één lijn. Dat had vooral te maken met plannen van het ziekenhuis. Na de fusie met het Franciscus Gasthuis is de spoedeisende hulp in de nachturen gesloten, net als de afdeling verloskunde in de vestiging Schiedam. De manier waarop dat werd besproken, leidde tot verontwaardiging bij de huisartsen en de inwoners van het gebied.


Na diverse wisselingen in de top van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis hebben de partijen elkaar weer gevonden. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de huisartsen en de specialisten elkaars vergaderingen bezoeken. Zo moet de uitwisseling van informatie en standpunten beter gaan.

Unieke afspraak

Esther Alders, kinderarts en bestuurslid namens de medische staf: "Dit is voor zover wij kunnen achterhalen een unieke afspraak in Nederland. Het is een blijk van groot wederzijds vertrouwen en maakt duidelijk dat we zeer transparant zijn naar elkaar."

Hatin Baran, huisarts en lid van het kringbestuur: "Op relationeel niveau zijn grote vorderingen gemaakt. Dat heeft alles te maken de gedrevenheid van de huisartsen en medisch specialisten om de patiëntenzorg te verbeteren, de onvermoeibare inzet van de afdeling transmurale samenwerking en de frisse wind die de Raad van Bestuur laat waaien."

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: