Aantal meldingen ouderenmishandeling meer dan verdubbeld

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling dat meldpunt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond het afgelopen jaar ontving, is sterk gestegen. Het gaat om een toename van zestig procent.

Gemiddeld ontvangt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond twintig meldingen van ouderenmishandeling per maand. Onder ouderenmishandeling valt niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen eronder. 

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De instantie wil het onderwerp meer bekendheid geven en bespreekbaar maken. 

'Problematiek groeit'

"Ouderenmishandeling is nog voor veel mensen een onbekend thema", zegt Debbie Maas van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. "Je kan het je vaak niet voorstellen, maar het gebeurt echt. Bij Veilig Thuis zien we de problematiek helaas groeien. Daarom is aandacht voor dit thema zo belangrijk."

Zaterdag is het Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Het meldpunt organiseert dan diverse activiteiten. Ook is er onlangs een nieuwe folder uitgebracht waarin informatie staat over het herkennen van ouderenmishandeling. De folder is verspreid onder onder meer ziekenhuizen in de regio.

 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: