nieuws

Islamitische Hogeschool Rotterdam verliest bevoegdheid

De school in Rotterdam.
De school in Rotterdam.
De islamitische onderwijsinstelling Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS) aan de Statenweg in Rotterdam-Blijdorp mag zich van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven geen hogeschool meer noemen. De instelling verliest eveneens haar bevoegdheid om graden te verlenen, meldt het ministerie van Onderwijs.
De school verzorgde de hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging. Op de instelling werden sinds eind februari van dit jaar al geen lessen meer gegeven, nadat de EIUAS failliet was verklaard. De drie diploma's die in mei dit jaar door het huidige schoolbestuur nog zijn uitgereikt aan studenten, zijn nog wel geldig.
Aanleiding voor het besluit is een onderzoek van de onderwijsinspectie waarin zou wordt geconcludeerd dat de financiële en bestuurlijke continuïteit van deze instelling niet is gewaarborgd.

Inspectie

De hogeschool was al langer in het vizier van de inspectie. Nadat de FIOD in 2016 een onderzoek begon wegens verdenkingen van fraude bij fondsenwerving, startte ook de onderwijsinspectie in 2017 een onderzoek naar de bestuurlijke en financiële gevolgen van deze fraudezaak voor deze hogeschool. Dat onderzoek leidde in 2017 al tot de conclusie dat de bestuurlijke en financiële continuïteit van de EIUAS niet op orde was.
Hierop volgde een periode van verscherpt toezicht, waarna een tweede inspectierapport afgelopen najaar concludeerde dat de situatie niet was verbeterd. Minister Van Engelshoven maakte toen het voornemen bekend om de EIUAS het zogeheten recht op graadverlening te ontnemen.
De instelling kreeg drie maanden de tijd om orde op zaken te stellen. In een recent rapport concludeert de inspectie dat dat na die drie maanden niet is gebeurd.

Doorstart

Bij een eventuele doorstart van deze instelling moet zij opnieuw een verzoek indienen om het recht op graadverlening te krijgen.