nieuws

Vertraging Warmtebedrijf 'een drama'

© archief
De oorzaak van de vertraging van het warmtenet in Zuid-Holland blijkt niet alleen in Leiden te liggen. Ook in Lansingerland, Zoeterwoude en Rotterdam, is er meer tijd nodig om de vereiste vergunningen voor de aanleg rond te krijgen.
Het Warmtebedrijf Rotterdam wil een leiding aanleggen vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden. Huizen en bedrijven kunnen hierop aangesloten worden om zo verwarmd te worden met restwarmte uit de haven. Maar het realiseren duurt veel langer dan gehoopt.
Wethouder Van Gils heeft de Rotterdamse gemeenteraad geïnformeerd over de vertraging. In de raad is veel boosheid en teleurstelling. Er wordt gesproken over ‘een verschrikkelijk dossier en een drama’.
Begin van dit jaar ging de gemeenteraad van Rotterdam nog, onder druk van het Warmtebedrijf, akkoord met een investering van 118 miljoen euro in het project. Er moest zo snel mogelijk met de aanleg gestart worden. Ook de provincie Zuid-Holland deed mee. Het project is belangrijk voor de energietransitie.
Een paar maanden later bleek dat de aanleg nog niet kon beginnen. Er was zeker een jaar vertraging omdat het Warmtebedrijf nog geen akkoord had met de gemeente Leiden over de locatie waar de leiding komt te liggen.
Nu blijkt dat ook op andere plekken van het tracé nog gewerkt wordt aan vergunningen. In totaal gaat het met Leiden erbij om 46 vergunningen die nodig zijn. Veertien zijn inmiddels aangevraagd, tien zijn al rond. Verwacht wordt dat die procedures in de loop van volgend jaar pas zijn afgerond. De vertraging is dus in ieder geval meer dan een jaar.

Gesloten deuren

De gemeente onderzoekt inmiddels verschillende voortgangsscenario’s. Dat gaat van 'stoppen met het warmtebedrijf' tot het gewoon 'doorzetten van de plannen'. Omdat het daarbij om bedrijfsgevoelige informatie gaat, wordt er niets over deze opties in het openbaar gezegd. Er wordt daarover alleen achter gesloten deuren gesproken. Eind van het jaar moet er uiteindelijke voor een van die opties gekozen worden.

Stoppen of doorgaan?

Een aantal partijen vindt dat er al teveel geld is ingestoken en dat het nu klaar moet zijn. Zo zegt Ellen Verkoelen van 50Plus: “Het is wensdenken om door te gaan”. De Partij voor de Dieren spreekt van een 'bodemloze put'. De SP in Rotterdam vraagt zich af of men het geld niet beter gelijk in de verbrandingsoven moet stoppen.
Andere partijen vinden juist dat er moet worden doorgegaan. Het gebruik van restwarmte is hard nodig om de eisen van de energietransitie te halen. Dus moet er weer geld naar het Warmtebedrijf.

Probleem

Er helemaal mee stoppen is volgens de VVD een groot probleem voor de stad. Nu worden duizenden huizen in Rotterdam-Zuid verwarmd met die restwarmte. Dat geldt ook voor het Maasstad Ziekenhuis. Hoe moeten die patiënten en bewoners dan straks warmte en warm water krijgen, vraagt VVD-raadslid Jan-Willem Verheij zich af.
GroenLinks vindt dat er nu echt een oplossing voor de problemen bij het Warmtebedrijf Rotterdam moet komen. Niemand zit er op te wachten dat er volgend jaar weer een reddingsoperatie nodig is, was het antwoord richting wethouder Van Gils.

Terugtrekken

Blijven de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Lansingerland nog wel wel meedoen, vraagt 50Plus zich af. Ellen Verkoelen is bang dat de andere gemeenten zich juist gaan terugtrekken en dat Rotterdam uiteindelijk zelf voor alle kosten opdraait. De Rotterdamse wethouder Arno Bonte, die energietransitie in zijn portefeuille heeft zitten, zegt dat hij uit gesprekken met alle partijen toch echt de indruk heeft dat ze aan boord blijven.
En zo eindigde de commissievergadering in Rotterdam donderdagavond met nog steeds heel veel vragen. Komende donderdag moet de raad zich uitspreken of er toch weer meer geld naar het Warmtebedrijf gaat en of de gemeente garant blijft staan.