Rotterdammers willen aanpak verkeersproblematiek

Rotterdammers vinden verkeersproblematiek het belangrijkste punt dat met voorrang moet worden aangepakt in de stad. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente Rotterdam heeft afgenomen onder inwoners van 16 tot en met 85 jaar.

De gemeente vroeg de ondervraagden naar hun belangrijkste problemen in Rotterdam. Zo'n 44 procent van hen noemde de verkeersproblematiek, gevolgd door criminaliteit, onveiligheid en drugsoverlast (42 procent). Het aanpakken van vervuiling, vernieling en beheer van de openbare ruimte staat op de derde plaats (36 procent). 

Waar in 2010 nog een kwart van de geënquêteerden jeugdproblematiek aangaf als belangrijkste probleem, is dat in 2019 nog maar acht procent. De woningproblematiek steeg daarentegen, van zes procent in 2010 naar twintig procent dit jaar. 

Op Zuid liggen de verhoudingen net anders. Daar wordt het aanpakken van criminaliteit, onveiligheid en drugsoverlast (43 procent) iets vaker genoemd dan de verkeersproblematiek (40 procent).

 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: