Schiedam hoopt op ommekeer in kwestie Decathlon

De gemeente Schiedam heeft de hoop op een goede afloop in de kwestie Decathlon nog niet opgegeven. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland blijft bij het standpunt dat de komst van de grote sportzaak op sportpark Harga niet welkom is.

Volgens de provincie zijn er goede redenen om de Decathlon uit Schiedam te weren. De overige detailhandel in Schiedam zou de dupe worden van de komst van het grote bedrijf. Ook zou het wegennetwerk rond Harga een te grote aanzuigende werking niet aankunnen.


Zuid-Holland moest met een nieuwe beslissing komen na een uitspraak van de Raad van State, eerder dit voorjaar. De provincie liet voor het besluit ook onderzoek doen.

Onvoldoende

De gemeente Schiedam heeft de nieuwe onderbouwing van het provinciebestuur inmiddels bestudeerd en is het niet eens met de argumenten. "We zijn van mening dat de nieuwe onderbouwing van het provinciebestuur volstrekt onvoldoende is. Het voornemen miskent de consequenties van de uitspraak van de Raad van State."

Volgens Schiedam gaat het voorgenomen besluit, dat door Provinciale Staten nog moet worden besproken, ook volledig voorbij aan de gemeentelijke belangen in deze kwestie. "De komst van het Decathlon-concept zorgt ook voor vergroting van de sportparticipatie en kan ook de gezondheid bevorderen."

De gemeente hoopt dan ook dat de provincie voor het verstrijken van de door de Raad van State gestelde termijn alsnog besluit ontheffing te verlenen voor een Decathlon-filiaal.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: