Waren er al eerder signalen vertraging Warmtebedrijf?

Moet het Warmtebedrijf Rotterdam nog een kans krijgen of moet de stekker eruit? Die vraag staat donderdag centraal. Dan moet de gemeenteraad van Rotterdam instemmen met het verstrekken van ruim 8 miljoen euro voor het Warmtebedrijf.

Het geld is nodig om dit jaar door te kunnen blijven draaien. Ook moet worden besloten of de gemeente borg blijft staan voor leningen van het bedrijf. Maar juist nu is het Warmtebedrijf weer volop in het nieuws door problemen bij het uitbreiden van restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden.

Het zou dé oplossing moeten zijn bij de energietransitie: restwarmte uit de haven gebruiken om huizen en bedrijven te verwarmen. In Rotterdam gebeurt dat al. Eind 2017 is besloten om nu ook een leiding naar Leiden aan te leggen. In de hoop om het bedrijf rendabel te maken. Maar dat gaat niet goed. De leiding kan nog niet aangelegd worden, zo werd in april dit jaar bekend gemaakt.

De oorzaak van de vertraging van het warmtenet in Zuid-Holland blijkt niet alleen in Leiden te liggen. Ook in Lansingerland, Zoeterwoude en Rotterdam, is er meer tijd nodig om de vereiste vergunningen voor de aanleg rond te krijgen.

Eigenlijk zou het project in januari 2020 in gebruik moeten zijn, maar nu is er dus een vertraging van meer dan een jaar. Verantwoordelijk wethouder Van Gils schrijft in een brief naar de gemeenteraadsleden in Rotterdam dat het de stad circa 17 duizend euro per dag kost.

Eerder bekend

De grote vraag is nu wanneer duidelijk werd dat er problemen waren. In het NRC staat woensdag dat er eind 2017 - toen het contract inging - al signalen waren. De directie van het Warmtebedrijf zou toen direct de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland hebben ingelicht.

De gemeenteraad hoorde het echter pas in april van dit jaar. Op de vraag wanneer de gemeente het hoorde zegt een woordvoerder van wethouder Van Gils: “Dat zijn we op dit moment heel precies aan het uitzoeken”.

Raadslid Dennis Tak van de PvdA: “Wij hebben nota bene de bestuurders van het Warmtebedrijf bij ons als commissie aan tafel gehad. We hebben de bestuurders daar ook vragen over gesteld. Op geen enkel moment is dit signaal bij ons terechtgekomen.”

Sommige vergaderingen zijn in het geheim omdat het om bedrijfsgevoelige informatie gaat. Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren: “Ik vind het een heel terechte vraag of wij voldoende zijn geïnformeerd. Ik heb naar aanleiding van het artikel in het NRC het idee dat dat niet is gebeurd." Van der Velden pleit voor een raadsenquête.

Samenwerking

Het Warmtebedrijf heeft de stad de afgelopen dertien jaar al vele miljoenen gekost. Rotterdam is voor 98 procent aandeelhouder en de Provincie Zuid-Holland heeft de resterende twee procent. Met de uitbreiding naar Leiden zou dat gaan veranderen. Zowel de provincie als de gemeente Rotterdam krijgen dan beide 50 procent van de aandelen.

Maar na deze problemen en het opstappen van verantwoordelijk gedeputeerde Han Weber - omdat hij de Staten niet goed over het dossier had geïnformeerd -  is het maar de vraag of de Provincie dit plan nog wil doorzetten.

Uniper

Leiden krijgt nu al warm water van energiebedrijf Uniper. Dat bedrijf heeft in het begin ook enkele jaren meegedaan aan het warmtebedrijf, maar stopte ermee omdat er geen vertrouwen was in de toekomst.

Michel Groeneveld van Uniper: “Er was binnen ons bedrijf geen vertrouwen (meer) in de strategie en het business model van WBR. Ook was er sprake van gebrekkige informatie uit de WBR-directie. Verder voorzagen wij toenemende verliezen. Dus hebben wij destijds (2016) besloten om onze aandelen aan de gemeente Rotterdam te verkopen.

Hoe nu verder?

Op de korte termijn is nu ruim 8 miljoen euro nodig om dit jaar door te kunnen gaan. Het merendeel van de gemeenteraad lijkt daar donderdag voor te stemmen. Veel partijen vinden de restwarmte belangrijk om de afspraken van de energietransitie te halen.

De gemeente onderzoekt inmiddels voor de lange termijn verschillende voortgangsscenario’s. Dat gaat van 'stoppen met het warmtebedrijf' tot het gewoon 'doorzetten van de plannen'. Aan het eind van het jaar wordt één van de opties gekozen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam Politiek010
Deel dit artikel: