nieuws

Aanboren nieuw gasveld zorgt voor onbegrip in Spijkenisse

Het besluit van minister Eric Wiebes om de NAM toestemming te geven om een nieuw gasveld aan te boren in Spijkenisse zorgt voor onbegrip bij de omwonenden en de gemeente Nissewaard. Maar ze staan beide machteloos. "Procederen zou kansloos zijn en een wassen neus", zegt wethouder Igor Bal.
In Spijkenisse wordt al sinds 2006 gas gewonnen uit drie verschillende gasvelden. Maar de productie uit deze velden loopt terug. Het aanboren van het nieuwe gasveld aan de Papendijk is volgens NAM noodzakelijk om de productie op peil te houden. "Je kan in beroep gaan op twee punten. Enerzijds moet het proces zorgvuldig doorlopen zijn en anderzijds is het de vraag of het binnen het beleid van het Rijk past wat betreft gaswinning. Daar voldoet het beide aan. Een zaak gaan we dus niet winnen en daarmee zou je de inwoners valse hoop geven", zegt Bal.
Een rechtszaak komt er niet, maar begrip is er niet voor het besluit om een nieuw veld aan te boren. "Mensen snappen het niet meer. Je wil van het gas af en toch besluit het Rijk om weer gas te gaan winnen. Wij hadden de ambitie en de hoop dat de huidige velden de laatsten zouden zijn en dat het daarmee klaar zou zijn", besluit Bal.
De omwonenden hebben vooral het beeld op hun netvlies van de problemen in Groningen. "Dit lijkt mij geen goed plan. Zeker als je hoort van die aardbevingen daar. En we zitten hier ook nog eens gelijk aan het water. Als er door een kleine aardbeving een scheur in een dijk komt lopen we hier onder", vreest een vrouw. Ze krijgt steun van haar buurtgenoten. "Als ik zie wat de gevolgen in Groningen zijn dan hoeft het van mij niet."