Rotterdamse VVD wil meer bonnen voor naastplaatsingen containers

De VVD in de Rotterdamse gemeenteraad wil dat het aantal boetes voor het naastplaatsen van huisvuil stijgt. Dat zei VVD-raadslid Pascal Lansink woensdag tijdens een commissievergadering. Volgende week wil de partij daar een voorstel voor indienen tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota. Andere fracties uit de Rotterdamse raad hebben al gezegd juist geen bonnenquota te willen.

De VVD is blij dat er nu 50 handhavers in de stad bijkomen. Maar wil ook dat er snelheid wordt gemaakt met het aanpakken van de overlast van afval dat naast containers wordt geplaatst. Dat is een van de grootste ergernissen van veel Rotterdammers. Bij 1 op de 6 containers zou dat gebeuren. Het juist snel en meer boetes uitschrijven zou volgens de VVD een afschrikkende werking hebben en het gedrag van de vervuilers snel kunnen veranderen.

'Juist geen bonnenquota'

Andere fracties in de gemeenteraad zien niets in het plan en vinden het veel te ver gaan. D66, CDA, Denk, Nida, ChristenUnie-SGP en GroenLinks zeggen dat het doel een schone stad moet zijn, niet het aantal bonnen.

Denk-fractievoorzitter Van Baarle wees de VVD erop dat oud-burgemeester Opstelten juist van de bonnenquota is afgestapt. Dat ondermijnde het gezag van de handhavers. Stephan van Baarle: "U zegt tegen handhavers, je moet boetes schrijven, maar ze moeten die afweging zelf kunnen maken."

Wethouder Bert Wijbenga van Buitenruimte legde tijdens de commissievergadering uit dat de extra handhavers er zijn om de pakkans te vergroten. "Met het aantal bonnen als target zou ik voorzichtig zijn. Dan worden middel en doel door elkaar gehaald. Stadsbeheer moet zelf die afweging maken."

Defecte sensor

Nida vindt het plan van de VVD echt ‘de wereld op zijn kop’. Eerst moet de gemeente de basis op orde hebben. Containers moeten goed geleegd worden en allemaal werken. Nida is bang dat als dat niet zo is er een prikkel is om juist bij die containers te gaan staan en dan bonnen te schrijven.

Deze week werd al gemeld dat een groot aantal van die sensoren in de afvalcontainers nog niet werken. Rotterdam is nu samen met de leverancier van het systeem op zoek naar oplossingen. Verwacht wordt dat het probleem volgend jaar is verholpen. Rotterdam is de eerste gemeente die het op alle containers heeft aangebracht.

GroenLinks wil dat als de containers vol zitten het handhaven op afval naast de containers stopt. De VVD en het CDA vinden dat onbespreekbaar. Het naastplaatsen van afval moet volgens hen altijd worden voorkomen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Politiek010 Rotterdam
Deel dit artikel: