Gemeenteraad Rotterdam stelt debat over jeugdzorg uit

De gemeenteraad van Rotterdam en wethouder Bokhove gaan na de zomervakantie opnieuw om de tafel om een oplossing te zoeken voor de problemen in de jeugdzorg. Al meerdere keren werd er over gesproken, maar de debatten waren fel en eindigden vaak in een patstelling. Ook donderdag gebeurde dat.

Leefbaar Rotterdam en Nida willen duidelijkheid van wethouder Bokhove wat er allemaal fout gaat in de jeugdzorg die de gemeente levert. Klopt het dat er soms geen hulp gegeven wordt, omdat het geld op is? Hoelang zijn de wachtlijsten en waar zijn tientallen jongeren die van de rechter specialistische zorg nodig hebben vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag? Deze groep zou niet door een erkende instelling behandeld worden. 

Tanya Hoogwerf - Raadslid Leefbaar Rotterdam:

Geen registratie patiënten

Wethouder Bokhove heeft uitgelegd dat er tot vorige maand geen registratie van de jongeren was. Die is er na een verzoek van onder meer Leefbaar Rotterdam nu wel gekomen. Of er dus jongeren verstoken zijn van die door de rechter opgelegde behandeling, is niet te achterhalen.

Judith Bokhove - Wethouder Jeugdzorg:


           

Over de hoogte van de wachtlijsten ontstonden de afgelopen tijd felle debatten tussen Tanya Hoogwerf van Leefbaar en wethouder Bokhove. Ook donderdag liep het debat hoog op en vielen harde woorden. De wethouder werd opnieuw beschuldigd van het verkeerd informeren van de gemeenteraad: iets dat een politieke doodzonde is.

Nieuwe debatten

Opnieuw was er een schorsing. Ditmaal kwam een deel van de oppositie niet terug met een motie van afkeuring, maar met een voorstel om uit deze patstelling te komen. Voorgesteld wordt om op een later moment in een kleiner gezelschap verder te praten. De hoop is dat politieke belangen dan niet meespelen, er echt over de problemen gesproken kan worden en dat aan een oplossing gewerkt kan worden.

Wethouder Bokhove pakte niet direct de uitgestoken hand op, maar kwam met een eigen voorstel. Dat wekte wrevel op bij de oppositie. Uiteindelijk is toch het voorstel van de oppositie aangenomen. 
 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Politiek010 Rotterdam
Deel dit artikel: