Onderzoek naar stikstof: 'Mensen zijn benieuwd wat er gebeurt in hun tuin'

"Ik wil weten wat de luchtkwaliteit is in Rotterdam-West", zegt een van de personen die meedoet aan het onderzoeksproject van DCMR Milieudienst Rijnmond naar het stikstofgehalte in de regio. "Ik woon langs de Schie en daar is ook veel verkeer op het water. Dat geeft ook uitstoot."

Tweehonderd mensen uit de regio meten vanaf begin dit jaar vrijwillig het stikstofgehalte in de lucht. Stikstofdioxide wordt voornamelijk door verkeer uitgestoten. De meting is een initiatief van DCMR, omdat de milieudienst sinds dit jaar al een halve eeuw de luchtkwaliteit in de regio meet.

"Mensen zijn benieuwd wat er gebeurt in hun tuin", weet Peter van Breugel van DCMR. "Daarnaast gebruiken wij de metingen van de vrijwilligers om onze eigen modellen te toetsen. We kijken of er bij die resultaten verrassingen zitten in vergelijking met onze eigen metingen."

Deelnemers moeten om de vier weken een buisje verwisselen en dat buisje vervolgens opsturen naar DCMR. Van de eerste drie buisjes zijn de resultaten nu bekend. De vrijwilliger in Rotterdam-West ziet aan de hand van de eerste drie resultaten een afname van stikstofuitstoot in zijn gebied.

Een afname die volgens Van Breugel te verklaren is. "We zijn in januari begonnen en toen waren de concentraties iets hoger dan het jaargemiddelde. Bij de derde meetperiode zien we dat concentraties omlaag gaan. In de zomer wordt het nog wat lager. Aan het eind van de herfst en winter zal het weer gaan stijgen. En zo kom je aan je jaargemiddelde." 

 

 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam-West Rotterdam
Deel dit artikel: