nieuws

Meer risicobedrijven in Zuid-Holland in de fout

© Rick Huijzer
Het aantal bedrijven in de zware industrie in onze regio dat de regels overtreedt, is het afgelopen jaar gestegen. Bij 56 procent van de risicobedrijven zijn in 2018 tijdens controles overtredingen vastgesteld. Vorig jaar was dat nog 53%.
Volgens de Milieudienst DCMR is de stijging mogelijk te verklaren doordat er extra aandacht is voor nieuwe regels voor te volle opslagtanks, die hier veel gebruikt worden.
Bij geen van de geïnspecteerde bedrijven is een overtreding van de zwaarste categorie vastgesteld (onmiddellijke dreiging). Bij dit soort overtredingen is er sprake van een dreiging van een zwaar ongeval, met groot gevaar voor werknemers of de directe omgeving.
In onze regio zitten 121 zogeheten Brzo bedrijven. Vrijwel alle bedrijven zitten in de Europoort/Botlek/Maasvlakte en in de Drechtsteden.
Op één na zijn alle bedrijven gecontroleerd. Het bedrijf dat het afgelopen jaar niet gecontroleerd was, viel pas sinds het najaar onder de Brzo-regels. Dit jaar heeft er wel een controle plaatsgevonden.