nieuws

Rekenkamer: Schuldhulpverlening Capelle lost problemen niet op

Capelle aan den IJssel gaat er niet in slagen om schuldenproblematiek van inwoners op te lossen. De gemeente komt steeds minder goed in contact met mensen met schulden. Ook is er veel uitval tijdens de hulpverlening, zegt de plaatselijke Rekenkamer.
Ongeveer één op de tien huishoudens in Capelle heeft problematische schulden. De gemeente is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan deze inwoners. Daarvoor zijn twee bedrijven ingeschakeld: GR IJsselgemeenten en de Stichting Welzijn Capelle.
Volgens de Rekenkamer wordt slechts zeven tot tien procent van de doelgroep bereikt door deze organisaties. "Dat aantal neemt alleen maar af de laatste jaren", zegt Rolf Willemse van de Rekenkamer.
Volgens Willemse komt dat onder meer door de weinige bekendheid die gemeente geeft aan het feit dat er een loket is waar ze terechtkunnen. "De gemeente heeft ook een systeem bedacht van vroegsignalering, maar dat is helemaal niet van de grond gekomen", legt hij uit.
Dat leidt ertoe dat minder mensen met schulden zich aanmelden bij de gemeente. Een deel van de mensen die wél aanklopt, komt bovendien niet in aanmerking voor hulp.

Hulpverlening

Ook de volgende stap, de hulpverlening, is volgens de Rekenkamer niet goed geregeld.
"Van de mensen die hun schulden melden bij de gemeente, wordt maar de helft toegelaten tot een schuldenregeling. Dus van die zeven procent komt maar de helft in de regeling terecht."
Volgens de Rekenkamer heeft dat met verschillende zaken te maken. "Enerzijds willen ze mensen afschrikken van het feit dat ze die regeling ingaan. Alle voorwaarden die eraan worden gesteld, zijn behoorlijk heftig. Maar tegelijkertijd is de benadering van de gemeente richting schuldenaren heel bureaucratisch", zegt Willemse.
Uit de inzet van mystery guests bij twee loketten blijkt dat schuldenaren heel formeel worden behandeld. "Dan stopt het al. Die toegang is al niet goed geregeld." Ook zouden mensen met soortgelijke problemen verschillende behandelingen krijgen.

Weinig afspraken

De gemeente houdt de werkwijze van de twee organisaties niet goed genoeg in de gaten, volgens de onderzoekers. Zo zijn er weinig afspraken gemaakt over de aanpak van de problemen en hoeveel mensen geholpen worden.
De rekenkamer geeft het advies dat de schulddienstverlening duidelijker geregeld moet worden. Daarnaast moet het bereik van de schuldhulpverlening worden vergroot en moet de toegang voor cliënten worden verbeterd.

Nieuwe werkwijze

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft laten weten dat ze de conclusies van de Rekenkamer zelf al hadden gesignaleerd. Er wordt gewerkt aan een actieplan om de schuldenaanpak te versterken. In 2020 hoopt de gemeente te starten met een nieuwe werkwijze.
Hoewel de gemeente het ermee eens is dat zaken beter kunnen, vindt ze dat ook veel goed gaat met het voorkomen van problemen bij Capellenaren met schulden. “Het meldpunt woningontruiming bijvoorbeeld”, laat een woordvoerder weten, “of de wijkwinkel, waarbij men hulp krijgt bij het invullen van formulieren.”
Binnenkort start een grote campagne die gericht is op inwoners met schulden.