Rotterdam wil ook Turkse gezinsmigranten laten inburgeren

De gemeente Rotterdam wil dat Turkse gezinsmigranten vanaf volgend jaar taal- en inburgeringscursussen gaan volgen. Nu bestaat er door een associatieverdrag met Turkije geen verplichting tot inburgeren.

Veel Turkse nieuwkomers zouden daardoor onvoldoende integreren. Rotterdam wil nu deze mensen, vooral vrouwen, actief opzoeken en overhalen vrijwillig cursussen te volgen.

Verdwijnen in subcultuur

Ieder jaar komen zo'n 250 tot 350 Turken naar Rotterdam om te trouwen. Volgens wethouder Bert Wijbenga worden dat er de komende tijd steeds meer.

"Negentig procent van hen is vrouw. Die verdwijnen in subculturen omdat ze niet goed of helemaal geen Nederlands spreken en ook niet weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit", zegt Wijbenga. "Ze weten niet hoe de verhouding man en vrouw hier is en weten ook niet dat we hier een andere houding ten opzichte van religie hebben.’’

Onderdrukking

Een deel van de gezinsmigranten loopt het gevaar ongelukkig te worden omdat ze het Nederlands niet machtig zijn en in een isolement leven, stelt Wijbenga. "Er spelen zaken als onderdrukking en verwaarlozing. Ik heb signalen van depressie en huiselijk geweld. Niet alle mannen zijn boemannen, maar die zijn er wel."
 
Rotterdam wil de taal- en inburgeringscursussen vanaf volgend jaar gaan aanbieden. Het kabinet laat al de juridische mogelijkheden onderzoeken om ook voor Turken inburgering te verplichten. Rotterdam loopt met de aangekondigde aanpak nu daarop vooruit.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam
Deel dit artikel: