Docent wiskunde sjoemelt met cijfers

Een docent wiskunde van het Groen College in Barendrecht heeft valsheid in geschrifte gepleegd. De leerkracht vulde hogere cijfers in het systeem in. In werkelijkheid hadden de leerlingen van twee klassen van vmbo-3 hun toetsen minder goed gemaakt. Dat schrijft de voorzitter van het College van Bestuur in een brief aan de ouders.

De school kwam twee weken geleden in actie nadat uit een steekproef naar voren kwam dat de leraar de cijfers niet goed had ingevoerd. Uit onderzoek is gebleken ''dat er meer onvolkomenheden zijn geconstateerd bij de wiskundetoetsen. Er zijn veelal hogere cijfers ingevoerd dan het resultaat laat zien op de toetsen."

Op het vmbo maken de leerlingen een toets ieder op een eigen niveau. Daardoor hebben de meeste kinderen één toets gemaakt, een enkeling heeft er twee afgelegd.

Geen verklaring

De docent had ook examenklassen onder zijn hoede. Bij die toetsen zijn geen afwijkingen vastgesteld. De man heeft geen verklaring voor zijn handelen.

Het gesjoemel heeft ook gevolgen voor leerlingen. Het vak wiskunde telt hierdoor voor de twee klassen niet mee bij het bepalen van het overgaan naar de vierde klas. Ook wordt het cijfer niet vermeld op het overgangsrapport.

De toetsen worden door een onafhankelijk docent opnieuw nagekeken. Uit die controle komt een nieuw cijfer. Leerlingen kunnen - als ze dat willen - de toets na de zomervakantie opnieuw maken. Het uiteindelijk cijfer van de toets telt wel mee voor het eindexamen.

De school is geschrokken van de actie van de leerkracht. Hij is niet langer welkom. Ook is de Onderwijsinspectie geïnformeerd.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: