nieuws

GroenLinks Rotterdam: 'Cruiseschepen ver buiten de stad afmeren'

Als het aan GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad ligt, komen cruiseschepen in de toekomst niet meer in het centrum van de stad te liggen, maar juist ver daar buiten. Bijvoorbeeld in Hoek van Holland of de Maasvlakte. Dat is volgens de partij nodig om de luchtvervuiling door stookolie tegen te gaan.
Jeroen Postma, raadslid van GroenLinks, vindt het een fantastisch plaatje als de cruiseschepen aanleggen bij de cruiseterminal, net naast de Erasmusbrug. Maar nu is er al luchtvervuiling, doordat de schepen de motoren aanhouden om elektriciteit op te wekken. Dat zorgt voor overlast bij flatbewoners rondom de locatie, vindt GroenLinks
Postma: "Dit jaar verwachten we al ongeveer honderd schepen. Dat is een enorme toename ten opzichte van de afgelopen jaren. Door die cruiseschepen die aan de kant liggen te walmen, ontstaat veel luchtvervuiling. Een cruiseschip draait vooral op stookolie. Dat is de meest vervuilende brandstof die er is. Je ziet dat één zo'n schip meer uitstoot dan alle auto's, bussen en vrachtwagens in Rotterdam bij elkaar doen."

Walstroom

GroenLinks wil de cruiseschepen nu weg uit het centrum van de stad. Wethouder Arno Bonte van energietransitie presenteerde net voor het reces zijn nota met maatregelen om de lucht in de stad schoner te maken. Hij wil dat grote zeeschepen op termijn, net als de binnenvaart nu al, aangesloten kan worden op walstroom. Bonte: "Gelukkig vaart een aantal cruiseschepen al op LNG. Dat is een stuk schoner dan de smerige stookolie, maar het liefst zouden we natuurlijk de cruiseschepen op walstroom aansluiten."

Vooralsnog kan dat niet. Diverse havens en rederijen hebben vaak verschillende systemen. Daarom wordt nu gewerkt aan één standaard. Dit jaar komt een proef aan de Parkkade in Rotterdam met walstroom zeeschepen, maar niet voor cruiseschepen. Eerst moet duidelijk worden of er voldoende schepen komen om dit dure systeem aan te kunnen leggen. Ook wordt er nog gekeken of er eventueel een nieuwe terminal voor de cruiseschepen moet komen.

Nieuwe cruiseterminal

Al eerder is het gebied bij de Merwe Vierhavens genoemd als locatie van een mogelijke nieuwe aanlegplek voor cruiseschepen. GroenLinks denkt dat dat geen oplossing is, omdat daar ook woningbouw komt. Je zou dan het probleem van de huidige locatie alleen maar verplaatsen. Een plek in Hoek van Holland of op de Maasvlakte zou wel een goed alternatief zijn volgens GroenLinks.
Wethouder Arjan van Gils zegt dat er wel nadelen aan zo'n locatie zijn. "Amsterdam heeft zo'n soort low-budget terminal in IJmuiden liggen. Dat is voor een aantal cruisemaatschappijen niet interessant. Want je komt de stad niet snel in. Dat is dus minder aantrekkelijk voor de gasten. Al die mensen moeten met bussen vervoerd worden naar de stad", zegt Van Gils.

Dit najaar praat de gemeenteraad over de cruiseterminal en of een nieuwe locatie echt nodig is.