Onderzoek naar 16e eeuwse verdedigingswal van Rotterdam

Op een smalle strook in het centrum van Rotterdam tussen de André van der Louwbrug en het gebouw van de Willem de Kooning Academie wordt gezocht naar een 16e eeuwse verdedigingswal. In een speciaal aangelegde damwandkuip verwachten de mensen van Archeologie Rotterdam de wal aan te treffen.

Over een tijdje zal de woontoren Bright op die plek aan de Wijnhaven verschijnen. In 2018 hebben de archeologen al onderzoek gedaan. Er is destijds een deel van de onderkant wal gevonden. Nu wordt een perceel ernaast onderzocht. Archeoloog Patrick Ploegaert hoopt dat er een deel van de verdedigingswal wordt blootgelegd dat beter intact is. 

De bouw van de historische wal is gestart rond het jaar 1575. De plek die nu in het centrum van Rotterdam ligt, was toen de rand van de stad. De verdedigingswal liep ongeveer evenwijdig met de Wijnstraat. Ploegaert: "Het stukje dat we gezien hebben, bestond uit een fundering van kiezels en keien met daarbovenop een aantal zware balken."

Drie meter hoog

Ook is duidelijk hoe groot de wal is geweest. "Aan de basis was hij ongeveer acht meter breed, hij zal versmald naar boven zijn aangelegd. We schatten dat hij een meter of drie hoog moet zijn geweest en hij was bekleed met houten schotten." Van het bovenste gedeelte met de houten schotten is nog niets terug gevonden. De verwachting is dat dit deel één dezer dagen blootgelegd kan worden in de bouwput. 

Bij het eerdere onderzoek is allerlei huisvuil uit de 16e eeuw gevonden. Ploegaert: "We weten van andere steden dat burgers werden aangemoedigd om hun huisvuil naar de wallen te brengen om ze op te hogen omdat er grondtekort was. Hier vinden we veel leren schoenen, aardewerk en munten."

Snel verdwenen

Deze verdedigingswal heeft maar kort gefunctioneerd in Rotterdam. Al in 1609 is het gebied heringericht. Rotterdam breidde uit richting het water en de Waterstad werd aangelegd. De Wijnhaven werd gegraven en aan de noordkant ervan is in 1614 begonnen met het bouwen van stenen huizen. 

De wal van toen is verdwenen en zal ook nu weer verdwijnen. De nieuwe woontoren komt op de historische plek te staan. "Het verdwijnt wel maar we leggen alles zo nauwkeurig mogelijk vast zodat we wel een recontructie kunnen maken", besluit Ploegaert.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Vergeten Verhalen
Deel dit artikel: