nieuws

Schuttevaer pleit voor meer ligplaatsen Drechtsteden

ROTTERDAM - Schippersbelangenvereniging Koninklijke Schuttevaer pleit voor meer ligplaatsen voor de binnenvaart. Dat deed Schuttevaer maandag tijdens een bezoek van minister Donner aan de Drechtsteden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart.
Voorzitter Ten Hoopen van de afdeling Dordrecht van Schuttevaer wees er op dat er steeds minder kadelengtes beschikbaar zijn voor de binnenschippers. Het is volgens hem een strijd tussen projectontwikkelaars en gemeente enerzijds en het landsbelang anderzijds; "Men heeft vaak het idee dat de binnenvaart niets oplevert, maar er worden toch honderden miljoenen omgezet in de Drechtsteden. Daarnaast wonen er veel schippers in de Drechtsteden, die ook geld opleveren."
Volgens Ten Hoopen kijken gemeenten vaak alleen maar naar rendement op de korte termijn; "Wat levert een appartement langs het water op en wat levert een stuk kade op. Kijk bijvoorbeeld naar zalencomplex Landvast in Alblasserdam. Een mooi gebouw, maar vroeger was het een overslagpunt voor bouwmaterialen. Een stukje verderop moet ook weer 139 meter kade weg voor woningbouw."
Minister Donner kon zich de angst van Ten Hoopen wel voorstellen; "We moeten het belang van de binnenvaart voor Nederland niet onderschatten. Daarom is het niet handig alle kades tot woningbouw te veranderen, zodat ze niet meer als ligplaats kunnen worden gebruikt.
Iedereen vindt het prachtig om een varend schip te zien, maar een schipper wil ook wel eens thuis zijn en kan niet de hele tijd onderweg zijn.", aldus Donner. Hij benadrukte dat deze kwestie vooral op lokaal niveau opgelost moet worden.