nieuws

Bedrijf wil stoffen lozen op rivier de Lek

Rivier de Lek
Rivier de Lek
Het bedrijf KoreNet uit Groot-Ammers in de Alblasserwaard wil een vergunning voor het lozen van PFOA en GenX op het riool, dat via de afvalwaterzuivering uitkomt op de Lek. Het bedrijf heeft hiervoor een verzoek ingediend bij de provincie Zuid-Holland.
Een paar jaar geleden werd ontdekt dat de mogelijk kankerverwekkende stoffen bij het afvalbrengstation in het water terecht kwamen. De provincie legde het bedrijf een dwangsom op om te voorkomen dat het opnieuw zou gebeuren.
KoreNet kreeg ook de kans om de lozing, waarbij het gehalte van de stoffen beperkt bleef, te legaliseren. De omgevingsdienst ZHZ heeft de vergunningaanvraag beoordeeld en ziet geen gevaren voor de omgeving. Het bedrijf heeft de verplichting om te onderzoeken hoe de eerdergenoemde stoffen in het water kunnen worden beperkt.
Omwonenden kunnen nog wel bezwaar indienen. Over het lozen van PFOA en GenX door Chemours in Dordrecht bestaat al jaren onrust. Het bedrijf zegt de lozing ervan snel terug te brengen naar nul.