nieuws

'Jongeren trekken weg uit Streefkerk'

ROTTERDAM - Jongeren gaan massaal weg uit Streefkerk in de Alblasserwaard. Dat komt doordat er geen betaalbare woningen worden gebouwd voor starters.
Streefkerk, sinds 1986 gemeente Liesveld, vergrijst. Jongeren trekken weg, de ouderen blijven. Volgens Teus van Gelder, wethouder namens de ChristenUnie, is er echter nog geen sprake van krimp.
Het woningaanbod in het dorp is niet toereikend en Streefkerk staat dus te springen om nieuwbouw. Volgens Arco Bikker, lijsttrekker van Gemeentebelangen Liesveld, bestaan al jaren plannen, maar van bouwen komt het niet.
Sinds 2004 is het terrein van de voormalige timmerfabriek beschikbaar voor de bouw van 45 woningen. Maar ook hier gebeurt al 6 jaar niets.
Bikker heeft er weinig vertrouwen in dat het bestuur van Liesveld op korte termijn gaat bouwen. Hij richt zich nu op 2013. Dan gaan Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom samen in een nieuwe gemeente. Het gemeentehuis van deze gemeente moet volgens Arco Bikker in Streefkerk komen. En dat zou het dorp de impuls kunnen geven die het nodig heeft.
De bouw van goedkope woningen voor starters is in Streefkerk een politiek issue voor de gemeenteraadsverkiezingen.