Lerarentekort: geen plek meer voor jongste kleuters

Het is mogelijk dat kleuters van vier jaar op den duur in Rotterdam niet meer naar school kunnen. Dat komt volgens de schoolbesturen door het almaar groeiende lerarentekort in de stad.

De Rotterdamse schoolbesturen zeggen dat ze nu al honderden vacatures hebben. Daardoor is het erg moeilijk om voor iedere klas een bevoegde leerkracht te hebben. Er worden soms onbevoegden of klassenassistenten ingezet.

Het lerarentekort wordt de komende jaren naar verwachting alleen maar groter. Dat komt doordat veel oudere leerkrachten met pensioen gaan en er relatief weinig jongeren zijn die juf of meester willen worden.

Daar komt bij dat veel leerkrachten liever niet in Rotterdam werken. Lesgeven in de Maasstad wordt als lastiger ervaren dan voor de klas staan in kleinere gemeenten met minder problematiek.

Leerplicht

Kleuters van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. Ze mogen naar de basisschool, maar dat hoeft niet. Als ze straks in Rotterdam niet meer naar school kunnen, moeten hun ouders ze langer thuis of op de kinderopvang houden.

Ook in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Almere houden de schoolbesturen er rekening mee dat kleuters van vier jaar op den duur niet meer naar school kunnen. Ook daar zijn de lerarentekorten erg groot.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam Onderwijs Lerarentekort
Deel dit artikel: