nieuws

'Buurtpreventieapps maken de buurt niet veiliger'

Speciale buurtpreventieapps die moeten leiden tot meer veiligheid, dragen niet bij tot een veiligere buurt, het gevoel van veiligheid of de leefbaarheid in de buurt. Wel zorgt zo'n groepsapp voor meer saamhorigheid in de buurt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool Inholland, in opdracht van onder meer de gemeente Rotterdam.
Rotterdam kent honderden digitale buurtpreventiegroepen. De gemeente Rotterdam stimuleert die groepen, omdat ze ervan uitgaan dat de veiligheid, de veiligheidsbeleving en de leefbaarheid door deze appgroepen toenemen.
Burgers zouden alerter zijn op verdachte situaties en elkaar en de politie sneller waarschuwen. De onderzoekers bekeken tien verschillende buurtpreventiegroepen in Rotterdam. Ze gingen in gesprek met beheerders, deelnemers en bekeken de chatgeschiedenis van de groepen.
Volgens de onderzoekers blijkt nergens uit dat deze groepsgesprekken hebben geholpen om criminaliteit te verminderen of de veiligheid doen toenemen. Een effect op het veiligheidsgevoel was slechts af en toe zichtbaar.

Wat er speelt

Toch zijn de groepen wel nuttig, zeggen de onderzoekers verder. De gebruikers krijgen door de groepsapp een beter beeld van wat er speelt in de buurt. Omdat er vaak ook politiemensen in zo'n groep zitten, zorgt het ervoor dat de afstand tussen de politie en bewoners verkleint.
"Ik had nooit eerder een wijkagent gezien en ik wist niet wie het was", zegt een van de deelnemers. "Nu weet ik dat tenminste en weet ik ook waar ik met welke melding terecht kan."
Daarom pleiten de onderzoekers om niet te stoppen met de buurtpreventiegroepen. "Gooi niet het kind met het badwater weg, maar hou wel de eigen verwachtingen ten aanzien van digitale buurtpreventie tegen het licht en ga meer uit van de betekenis die digitale buurtpreventie voor burger zelf heeft."