Rotterdam wil koploper zonnepanelen worden: 'Minimaal een miljoen'

De gemeente Rotterdam wil vooraan lopen met het lokaal opwekken van zonne-energie. De verwachting is dat de vraag naar groene energie de komende jaren toeneemt, door de overstap op elektriciteit in de haven en in het verkeer en het sluiten van kolencentrales.

Rotterdam telt volgens cijfers van natuurorganisatie Natuur & Milieu heel weinig zonnepanelen in verhouding tot andere gemeenten. In Tilburg wekken inwoners vier keer zoveel op als hier.

Er liggen op dit moment op ruim zesduizend daken in Rotterdam zonnepanelen, dat is 3,1% van alle daken. Totaal liggen daar 102 duizend zonnepanelen die samen 24 GWh opwekken. Genoeg energie om 7.700 huishoudens jaarlijks van stroom te voorzien. Dat moeten er in tien jaar tijd minimaal een miljoen worden.

Plattedaken-hoofdstad

“Er is veel meer potentie", zegt wethouder Arno Bonte. "We hebben laten onderzoeken wat de plekken zijn waar we die zonnepanelen kwijt kunnen zonder dat dat tot overlast leidt. Bijvoorbeeld drijvende panelen op water, of velden waar je zonnepanelen neerlegt. Maar de grootste potentie ligt er op daken.”

"Rotterdam is plattedaken-hoofdstad van Nederland", gaat de wethouder verder. "In de stad zijn grote oppervlakten, op woonhuizen, maar ook bij bedrijven. Toch zijn er niet zoveel zonnepanelen te vinden." Dat komt volgens de wethouder omdat het niet op elk dak ook kan.

De gemeente wil nu bewoners en ondernemers gaan ondersteunen om te onderzoeken of zonnepanelen een optie zijn. 

Geen eigen dak

“We ondersteunen energiecoöperaties vanuit bewoners. Deze mensen hebben geen eigen dak waar zonnepanelen op kunnen, dan zoeken we bedrijfsdaken of gemeentedaken die we ter beschikking stellen”, stelt de wethouder voor. 

Op bedrijventerreinen is volgens wethouder Bonte nog wel een slag te slaan. Niet alle ondernemers houden zich bezig met zonnepanelen en daarom wil de gemeente Rotterdam het voor ondernemers ook makkelijk maken om over zonnepanelen na te denken. Bonte: “Wij maken een analyse of zo’n dak geschikt is. Kun je een businesscase rond krijgen? Als we dat hebben aangetoond, dan zie je dat heel veel ondernemers zeggen: ja, leg die panelen maar op het dak.” Op een bedrijventerrein in de Spaanse Polder gebeurt dat al.

Buiten de stad

Daarnaast zijn er terreinen in de haven vrij waar de zonnepanelen neergelegd kunnen worden. "Dat zal minder in de stad gebeuren", legt Bonte uit. Soms wel, als een dak op een soort parkeerterreinen. Maar er zijn een aantal velden buiten de stad, bijvoorbeeld de Oranjebuitenpolder in Hoek van Holland, waar we zo’n zonneveld gaan neerleggen. Ook drijvende zonnepanelen in binnenhavens kan, maar dat zijn relatief beperkte locaties."

Bonte is niet bang voor veel weerstand van bewoners op velden met zonnepanelen. “Daarom gaan we goed gesprek met bewoners aan. Het mooie aan zonnepanelen is dat we die juist kwijt kunnen op plekken waar niemand er last van heeft. Dat in tegenstelling tot windmolens.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: