nieuws

Rapport: geluid en wonen op Stadhuisplein gaan moeilijk samen

Archieffoto
Archieffoto
Wonen aan het Rotterdamse Stadhuisplein is in de huidige situatie zo goed als onmogelijk. Zelfs als bestaande woningen en horecagelegenheden extra worden geïsoleerd, blijft de vraag of de geluidsoverlast niet wettelijke normen overschrijdt. Dat stelt de Milieudienst Rijnmond DCMR na onderzoek in opdracht van de gemeente.
Aanleiding was de vaststelling van een eerder bestemmingsplan, dat door de Raad van State na bezwaren van horeca-exploitanten werd teruggestuurd.
De Rotterdamse politiek zit in een spagaat. De gemeenteraad wilde eerst woningbouw ter verlevendiging van het uitgaanscentrum. Maar de nieuwe woningen botsen op planologisch gebied met het geluid dat de horeca aan het Stadhuisplein produceert. Nu de horeca vanwege overschrijding van geluidsnormen in de knel zit, nemen de partijen het ook weer op voor de exploitanten.
Uit het recente onderzoek van de DCMR komt naar voren dat het geluid van de horecazaken op het Stadhuisplein tot diep in de 220 nieuwe studentenwoningen van het Erasmus University College te horen is.
Voor dat probleem moet een oplossing komen. Dat betekent volgens de onderzoekers dat er zowel maatregelen (bijvoorbeeld dikker glas in de gevels) in de woningen als in de horecazaken moeten worden genomen.

Hotel/logies

Ook staat in het document te lezen dat - als de horeca geen extra maatregelen (geen geluidsboxen op de terrassen) neemt - wordt voorgesteld om de woningen de titel 'hotel/logies' mee te geven. Dan zouden de studenten in de zomer plaats moeten maken voor toeristen die de kamers huren. Daarmee worden wettelijke geluidsnormen die gelden voor vaste bewoners omzeild.
In het onderzoek wordt voorgesteld om een groter deel van het centrum mee te nemen om herhaling van zaken als op het Stadhuisplein te voorkomen. Ook wordt geschreven dat - welke beslissing er wordt genomen - partijen geld vanwege planschade zullen eisen.
De gemeenteraad moet het plan nog bespreken. Er lopen op dit moment ook nog andere juridische kwesties over dit onderwerp.