Rekenkamer Rotterdam: 'Gemeente geeft veel meer uit aan extern personeel dan begroot'

Rotterdam geeft al jaren veel meer geld uit aan het inhuren van extern personeel dan in de begroting staat. Dat komt vooral omdat de gemeente er steevast veel te weinig geld voor uittrekt in de begroting. Dat schrijft de Rekenkamer Rotterdam in een rapport dat donderdag wordt gepresenteerd.

"Er is te weinig aandacht besteed aan het goed inzichtelijk maken van de jaarlijks te verwachten kosten voor inhuur. Ook heeft de gemeente de raad jarenlang niet volledig geïnformeerd over de uitgaven", concludeert de Rekenkamer Rotterdam.

In 2018 is er 123 miljoen uitgegeven aan extern personeel. Dat is 74 miljoen euro meer dan in de begroting stond. Volgens de rekenkamer gaat het al mis sinds 2014.  

Oorzaken

Oorzaken zijn volgens de Rekenkamer dat er geen goed beleid is voor het inhuren van externen. Ook besteedt de gemeente te weinig aandacht aan het maken van een realistische begroting.

Er wordt alleen maar gelet op de totale kosten voor personeel en niet op kosten voor inhuur afzonderlijk, zo staat in het rapport. Ook is de planning van de projecten te vaak ad-hoc.

Aanbevelingen

De Rekenkamer stelt onder andere voor om betere afspraken te maken over de inhuur. Ook is het controleorgaan het niet eens met de wens van de gemeenteraad om niet meer dan tien procent van de arbeidskosten te gebruiken voor extern personeel. Dat zou te weinig zijn.

In een reactie zegt het Rotterdamse stadsbestuur alle conclusies uit het rapport te onderschrijven en alle aanbevelingen over te nemen. 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam Politiek010
Deel dit artikel: