Hoge gehaltes schadelijke stoffen in stookolie van zeeschepen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft schadelijke en zelfs "zeer zorgwekkende stoffen" aangetroffen in stookoliemonsters van zeeschepen in de Rotterdamse haven.

Het gaat om hoge gehaltes van stoffen die daar op grond van internationale regels niet in mogen zitten, zoals lood(verbindingen), trichlooretheen en cyclododecatrieen.

Het RIVM heeft in 2017 en 2018 vijftig zeeschepen in de Rotterdamse haven onderzocht, in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Die wilde weten of de uitstoot een risico vormt voor het milieu.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam Haven
Deel dit artikel: