Rotterdam nam grote financiële risico's bij Warmtebedrijf

De gemeente Rotterdam heeft een onverantwoord groot risico genomen met het Warmtebedrijf door een leiding naar Leiden aan te leggen. De financiële schade voor de stad kan oplopen tot honderden miljoenen euro’s. Ook heeft het stadsbestuur de gemeenteraad te laat of onvoldoende ingelicht over de risico’s van het project.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de Rekenkamer Rotterdam in een vandaag gepresenteerd rapport. Daarin wordt gekeken naar wat er de afgelopen twee jaar is misgegaan met de uitbreiding van de leiding naar Leiden.

Warmte voor Leiden

Het Warmtebedrijf is in 2006 opgericht. Al vanaf het begin was het verliesgevend.  In 2017 werd afgesproken om ook warmte uit de Rotterdamse haven naar een woonwijk in Leiden te transporteren. Gehoopt werd zo uit de rode cijfers te komen. Er is daarvoor toen een contract met Nuon (Vattenfall) afgesloten.  

De Rekenkamer Rotterdam noemt het één van de grootste risico’s. “Er is aangestuurd op een contract met Nuon voor de levering van warmte, terwijl de financiering van de warmteleiding naar Leiden nog niet was geregeld.”

Nog dit voorjaar, voordat de gemeenteraad moest instemmen met het plan, had de Rekenkamer in een tussenrapportage de raadsleden gewezen op de gevaren. Toch werd besloten te starten met het project. Uiteindelijk is de leiding nog niet aangelegd omdat voor verschillende locaties de vergunningen nog niet afgegeven zijn. Er kan dus niet, zoals afgesproken is, al vanaf volgend jaar warmte geleverd gaan worden.

Paul Hofstra, de directeur van de Rekenkamer Rotterdam: “Die leiding komt er voorlopig niet. Die kán er voorlopig ook niet komen, door het ontbreken van vergunningen. Er zal dus een alternatief moeten komen. Die dertienduizend woningen moeten wel warmte krijgen en dat gaat veel geld kosten”. 

Raad informeren

Maar er zijn volgens de Rekenkamer nog meer grote financiële risico’s, zoals onvoldoende afzet van alle ingekochte warmte. “Het college van Burgemeester en Wethouders heeft deze risico’s niet goed in beeld gebracht en onvoldoende maatregelen genomen om ze te verminderen. Ook is de gemeenteraad niet juist, tijdig en volledig geïnformeerd over de risico’s”. Daardoor heeft de gemeenteraad de zaak niet goed kunnen controleren.

Wie er nu precies schuldig is wil de Rekenkamer niet zeggen. Directeur Paul Hofstra: “Ik ga me niet uitlaten over wie nou precies verantwoordelijk is voor wat. Laat de gemeenteraad dat maar doen. Wij hebben voldoende munitie aangeleverd om op die vraag een antwoord te kunnen geven”.

Aanbevelingen

Ook worden er in het rapport aanbevelingen gedaan. Voorgesteld wordt dat Rotterdam zich weer gaat richten op de levering van warmte in de stad en niet daarbuiten. Om de financiële risico’s die er nu zijn te verkleinen, wordt geadviseerd met Nuon te praten over afstel of uitstel van levering van de warmte aan Leiden. Verder vindt de Rekenkamer dat de gemeenteraad voordat contracten worden gesloten goed geïnformeerd moet worden.

Het college van Burgemeester en Wethouders zegt de meeste conclusies te onderschrijven en neemt alle aanbevelingen over.
 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: