nieuws

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Hou het Volkerak-Zoommeer zoet. Dat vragen onder meer agrariërs, sportvissers en natuurliefhebbers van Goeree-Overflakkee de ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Ze hebben een brief gestuurd waarin ze aangeven tegen de verziltingsplannen te zijn van het water tussen Flakkee, Brabant en Zeeland.
Veel boeren zijn afhankelijk van het water uit het Volkerak-Zoommeer. Ze zijn bang om tijdens droge periodes straks te weinig zoet water te hebben om te beregenen. Het gaat om één van de grootste zoetwatermeren van Nederland.
De tegenstanders geven ook aan dat sportvissers en recreanten het water de laatste tijd juist beter weten te vinden. Ook heeft de natuur zich flink ontwikkeld, met de komst van een hoop vogelsoorten als gevolg.
Het zout maken van het Volkerak-Zoommeer zijn goed zijn om blauwalg te bestrijden. Het plan staat op de lijst van grote waterprojecten die de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2030 willen uitvoeren. Er wordt al ruim tien jaar over gepraat.
Volgens het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer heeft de brief aan de ministers 120 ondertekenaars, waaronder LTO Noord, Natuur&Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Sportvisserij GO en de Vogelwerkgroep GO.