Ombudsman doet onderzoek naar Rotterdamse burgerinitiatieven

De ombudsman van Rotterdam gaat onderzoeken hoe de gemeente omgaat met Rotterdammers die het initiatief nemen. Ook de Rotterdamse Rekenkamer gaat burgerinitiatieven onderzoeken. Het onderzoek van de Rekenkamer richt zich op de effectiviteit, de ombudsman kijkt meer naar de bejegening van de gemeente richting burgerinitiatieven.

Inwoners van de stad worden de laatste jaren aangemoedigd om zelf met ideeën te komen over een betere samenleving en de toekomst van de stad. Dat is niet alleen voor veel Rotterdammers nieuw, maar ook voor de gemeente nog onwennig.

Het onderzoek van de ombudsman kijkt naar alle mogelijke manieren waarop burgers met een initiatief in contact komen met de gemeente en hoe daar vanuit de gemeente op wordt gereageerd. Het kan gaan om complexe initiatieven, of om een simpele aanvraag voor een vergunning. Sommige burgers weten de weg naar de gemeente al te vinden, anderen moeten zoeken naar de juiste ingang.

De ombudsman wil weten of burgers de weg kunnen vinden, of ze gehoord worden, de informatie krijgen die ze nodig hebben, ook als hun ideeën anders zijn dan die van de gemeente. Ze gaat een aantal initiatiefnemers vragen naar hun positieve of negatieve ervaringen.

Het rapport moet uiteindelijk antwoord geven op de vraag of de bejegening van de gemeente richting Rotterdammers goed is. Als dat niet het geval is, geeft de ombudsman aan wat er beter kan. De resultaten van dit onderzoek komen voor de zomer van 2020.

Ook de bevindingen van de Rekenkamer komen op dat moment. De ombudsman en de Rekenkamer doen beiden hun eigen onderzoek, maar zeggen wel een en ander af te stemmen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Ombudsman Rotterdam Politiek
Deel dit artikel: