nieuws

'50 euro-challenge moet zich verspreiden over het hele land'

De 50-euro Challenge uit Rotterdam neemt Nederland over. Het Rotterdamse raadslid Ellen Verkoelen (50Plus) legt haar initiatief deze week ook voor in andere gemeenten en zelfs bij de Tweede Kamer. Daar presenteert ze ook een plan om armoede aan te pakken.
Het plan is een direct voortvloeisel uit de Armoedechallenge die Verkoelen eerder dit jaar lanceerde. Ze probeerde een week lang rond te komen van 50 euro. "Precies zoals mensen die in de chronische armoede zitten", zegt Verkoelen.
Lees meer: Initiafnemer 50-euro challenge - veel geleerd
Lees meer: Week leven onder de armoedegrens opent ogen raadsleden
Volgens Verkoelen moet de challenge zich als een olievlek over het land verspreiden. "Morgen krijg ik mensen uit twintig gemeenten op bezoek, waar een 50Plus-fractie actief is. Iedereen zou een keer die challenge gedaan moeten hebben en zich dan moeten inzetten tegen armoede."

Plan tegen armoede

Donderdag is het Wereldarmoededag. Ze biedt dan in de Rotterdamse gemeenteraad haar initiatiefvoorstel aan om armoede aan te pakken.
"Het gaat om tien punten", legt Verkoelen uit. "Dan gaat het om een verbod om te verdienen aan schulden. Of dat er de mogelijkheid moet komen om meer bijverdiensten mogelijk te maken, zonder dat het ten koste gaat van de uitkering."
Ook pleit Verkoelen voor meer steun voor de Voedselbank, een hoger minimumloon, een basisinkomen en voldoende sociale huurwoningen.