nieuws

Motie Leefbaar Rotterdam tegen graaicultuur in zorgsector aangenomen

De Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdagavond een voorstel aangenomen, waarmee topsalarissen in de zorgsector kunnen worden aangepakt.
Leefbaar Rotterdam diende de motie in. De partij ergert zich aan de hoge salarissen die managers en bestuurders in de zorgsector ontvangen. Leefbaar stelt in de motie voor om geld bij de zorgtop weg te halen, zodat het aan wat de partij 'echte zorg' noemt kan worden besteed.
Veel managers en bestuurders in de zorgsector krijgen vaak veel meer salaris dan wat in de Wet normering topinkomens is vastgelegd. Het is nu mogelijk geworden, dat organisaties -waarin managers of bestuurders te hoge salarissen ontvangen- op hun subsidie kunnen worden gekort.