nieuws

Rotterdam wil fietsen in de stad veiliger maken

Rotterdam komt met nieuwe maatregelen om het fietsen en wandelen veiliger te maken. Zo komen er bredere fietspaden, veiligere oversteekplaatsen en start er een proef om met speciale software verbanden te ontdekken tussen ongevallen en gevaarlijke plekken.
Volgens de gemeente is aanpassing van de verkeersveiligheidsplannen die er nu zijn nodig. Het wordt steeds drukker in het verkeer. Zo komen er steeds meer inwoners en ook steeds meer toeristen in de stad. Er zijn ook nieuwe vormen van vervoer bij gekomen, zoals de deelfietsen, elektrische fietsen , -scooters, -steps en kleine voertuigen.

Slachtoffers

Juist voor voetgangers en fietsers moet de veiligheid in het verkeer nog beter. Het aantal gewonden onder deze groep verkeersdeelnemers is groot. In Rotterdam neemt de hoeveelheid geregistreerde verkeersgewonden af. In 2018 waren dat er 1100. In het verkeer kwamen in datzelfde jaar 11 mensen om het leven.
Verkeerswethouder Judith Bokhove: “Voetgangers en fietsers zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij een ongeluk is er geen kreukelzone of airbag die ze beschermt.”
Begin van dit jaar is aan Rotterdammers gevraagd welke gevaarlijke verkeerssituaties zij tegenkomen. Uiteindelijk zijn 4000 plekken aangewezen. Per gebied worden nu drie locaties als eerste bekeken of er aanpassingen nodig zijn.

Maatregelen

Om de verkeersveiligheid te vergroten worden verschillende oplossingen gebruikt. Zo wordt met slimme verkeerslichten de doorstroming verbeterd. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de verkeerslichten voor fietsers die van de Erasmusbrug afkomen langer groen licht te geven als het regent. Fietsers zouden volgens onderzoek meer risico’s nemen op dat soort momenten.
Omdat er steeds meer fietsers komen, moeten de fietsroutes onder handen worden genomen. Zo is maar 60 procent van de fietspaden breed genoeg. En oversteekplaatsen moeten veiliger worden en zijn er meer van nodig op drukke fietsroutes. Ook voor de voetgangers worden oversteekplaatsen verbeterd net als looproutes van ouderen en mindervaliden. Bijv. Het verwijderen van obstakels.
Schoolgaande kinderen, jongeren en ouderen krijgen ook meer voorlichting. En overlastgevers in het verkeer, zoals maaltijdbezorgers op brommers of fietsen worden nog meer aangepakt op asociaalgedrag.

Innovatie

Er gaat ook meer gekeken worden hoe verkeersproblemen kunnen worden voorkomen, voordat ze er zijn. Daarvoor gaat Rotterdam als eerste wegbeheerder in het land een speciale methode gebruiken.
Een computer legt allerlei verbanden tussen eerdere ongevallen, de hoeveelheid verkeer, de snelheid en de inrichting van de weg en het soort verkeer. Hieruit kan dan een voorspelling komen hoe groot de kans op ongelukken is en of er aanpassingen nodig zijn.