nieuws

Dordrecht wil met 1,8 miljoen fietsknelpunten aanpakken

Het college van burgemeester en wethouders in Dordrecht vraagt de gemeenteraad 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen om fietsknelpunten in de stad aan te pakken. Het gaat onder andere om de Krispijnseweg, Brouwersdijk en de Patersweg. De aanpassingen moeten de fietsveiligheid, fietscomfort en de doorstroming op de punten verbeteren.
Dordrecht wil hiermee ook het fietsgebruik in de stad stimuleren. Volgens de gemeente nemen steeds meer mensen in Dordrecht de fiets: van 21 procent vorig jaar steeg het aantal fietsers in het verkeer naar 27 procent. Dordrecht heeft de ambitie om in 2024 dat percentage te laten uitkomen op 30 procent.
Het college stelt de raad van Dordrecht daarom voor om voor het gevraagde bedrag tussen 2020 en 2022 een aantal verbeteringen door te voeren.

Fietsstroken

Zo zou op de Krispijnseweg de fietsstroken verbreed moeten worden. Bij de kruising Mauritsweg wordt onderzocht of de huidige verkeerslichten nog nodig zijn. De gemeente bekijkt verder of de vrijliggende fietspaden op het noordelijke deel van de Krispijnseweg beter kunnen. Dit moet gebeuren als de weg in 2022 in onderhoud gaat.
Op de Brouwersdijk wil de gemeente inritten aanleggen op de aansluitende wegen waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is. Daardoor moet de voorrangssituatie duidelijker worden. Ook de situatie ter hoogte van de laad- en losstrook bij de supermarkt wil de gemeente verbeteren. Door de rijbaan voor de auto smaller te maken en het fietspad door te trekken moeten fietsers minder hinder ondervinden van de geparkeerde voertuigen. Deze maatregelen staan gepland voor 2020.
Ook de rotonde bij de Burgemeester de Raadtsingel en de Toulonselaan staat op de lijst om aangepakt te worden. In 2022 moet de aansluiting van het fietspad op de kruising logischer gemaakt worden, waardoor een rechte oversteek ontstaat. De Transvaalstraat kan toe met één rijstrook per richting, waardoor de oversteek voor fietsers duidelijker wordt en de opstelruimte groter.
Verder stelt het college van Dordrecht voor om de Patersweg in te richten als een fietsstraat.
In het plan heeft de gemeente ook geld gereserveerd voor kleine maatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden. De raad moet de plannen van het college nog goedkeuren.