nieuws

Woontop moet woningbouw Hoeksche Waard aanjagen

Een woning vinden in de Hoeksche Waard als jongere, of juist als oudere: het valt niet mee. De gemeente staat door de vergrijzing in het gebied voor een flinke uitdaging. Daarom werd vandaag tijdens een woontop in Strijen aan projectontwikkelaars, architecten, zorgaanbieders en jongeren gevraagd om mee te denken.
Tijdens de top werd de uitslag van het woningbehoefte-onderzoek gepresenteerd. Daaruit blijkt dat er wel weer meer jonge mensen naar de Hoeksche Waard toetrekken en dat er met de huidige trend behoefte is aan 2340 nieuwe woningen.
De Hoeksche Waard mag van de provincie sowieso niet meer dan 3000 woningen bouwen. “Dat blijft wel een worsteling”, geeft wethouder Piet van Leenen toe. “Maar we daar kunnen we wel even mee vooruit. Het draait nu vooral om de woningbouw aanjagen en versnellen.”

Open landschap

Van Leenen benadrukt dat hij wel rekening houdt met het open landschap van de Hoeksche Waard. “Dat open landschap respecteren en sparen we uiteraard. Als het gaat om uitbreiding praten we over maximaal 0,5 procent van de ruimte in de Hoeksche Waar die dan nodig zou zijn voor woningbouw.”
Maar bouwen alleen is niet voldoende. Het gebied moet ook interessanter worden om te wonen. Daarom moeten er voldoende banen zijn en moeten er voldoende voorzieningen zijn op het gebied van zorg, onderwijs en recreatie. Ook daar werd tijdens de top aandacht voor gevraagd.

Frustrerend

Roos Guddee (20) en Soraya Smits (32) piekeren er niet over om uit de Hoeksche Waard te vertekken. Maar ook zij zien dat een woning vinden erg lastig is. “Ik sta al 1,5 jaar ingeschreven”, vertelt Soraya. “Het is wel frustrerend dat er niks voor me is hier, maar ik wil echt niet in Rotterdam wonen. En ik woon nu prima bij mijn moeder, maar ik wil toch ook wel weg!”
Guddee en Smits onderzoeken daarom hoeveel woningen voor jongeren er nodig zijn. Echte cijfers zijn er op het moment nog niet. Eén van de ideeën waar zij vandaag mee kwamen is ‘nabuurschap’: in ruil voor een betaalbare woning iets terugdoen voor de wijk. “Bijvoorbeeld boodschappen doen voor iemand die slecht ter been is of een bakje thee drinken bij mensen die alleen zijn”, oppert Guddee.
Door de verschillende partijen werd aan het einde van de woontop de intentieverklaring ‘Samen bouwen aan een vitale Hoeksche Waard’ ondertekend. “Iedereen voelt zich geprikkeld om met elkaar een mooie Hoeksche Waard te ontwikkelen, waar het goed wonen en goed toeven is”, aldus de tevreden wethouder.