nieuws

Oppositie Rotterdam voelt zich tekort gedaan

De gemeenteraad in Rotterdam
De gemeenteraad in Rotterdam
Na een lange vergadering is er door de Rotterdamse gemeenteraad met een meerderheid van één stem toch ingestemd met de begroting voor 2020. Veel gemor was er bij de oppositie dat er bijna niet met hun wensen rekening is gehouden.
Er is nu besloten dat het college van burgemeester en wethouders volgend jaar ver voordat ze de begroting opstellen naar de wensen van coalitie én oppositie luisteren. Dan is er meer tijd om financiering te zoeken.
De Rotterdamse oppositie voelde zich ook bij de tweede begrotingsvergadering van dit stadsbestuur niet serieus genomen. De coalitie vraagt om ideeën, maar uiteindelijk kan er niets omdat er geen geld is, is de kritiek. Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam wilde al direct aan het begin van de lange vergadering weten of de oppositie niet beter gelijk naar huis kon gaan, omdat volgens hem de coalitie de begroting al rond had.
Eerdmans: "Ik heb twee concrete voorstellen gedaan en die waren echt niet duur. De één was een ton, de andere was 45 duizend euro. Er werd gewoon gezegd; sorry het zit er gewoon niet in." Leefbaar beklaagde zich dat het niet ging of het een goed idee was of niet. Het draaide om geld “Dat vind ik een stuitende arrogantie aldus Joost Eerdmans.

Financieel tekort

Vincent Karremans van de VVD: "Dit college werd al aan het begin geconfronteerd met een financiële strop van 271 miljoen euro. Dan moet je keuzes maken. Dan is het logisch dat je geen geld hebt."

DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle wees de coalitie erop dat er gezegd was dat er een uitgestoken hand zou zijn naar de oppositie. Ook moesten de verhoudingen minder scherp zijn. Maar daar is volgens DENK weinig van terecht gekomen de afgelopen 16 maanden.
Stephan van Baarle: "De coalitie heeft de buit verdeeld met het coalitie-akkoord. Ze hebben allemaal plannetjes kunnen inbrengen en voor hun achterban dingen kunnen realiseren. Daarna is er keer op keer geen rode cent voor plannen van de oppositie." Volgens Karremans van de VVD is er altijd ruimte voor voorstellen. Daar wordt altijd serieus naar gekeken.

Andere werkwijze

Ruud van de Velden van de Partij voor de Dieren kwam met het initiatief om eerder naar de wensen van alle partijen te luisteren. Dus nog voordat de begroting wordt gemaakt. Daar is uiteindekijk mee ingestemd. Hoeveel geld er dan daadwerkelijk beschikbaar is, is niet bekend.
Tijdens de vergadering was er ook een hoog oplopende irritatie tussen de PVV en DENK. PVV-raadslid Maurice Meeuwissen vroeg om een schorsing, nadat DENK-voorman Van Baarle het had over 'fascistische drek' van de PVV.
Burgemeester Aboutaleb riep alle fractievoorzitters bij zich voor overleg. Uiteindelijk kon de vergadering, maar Meeuwissen verliet de raadszaal tijdens de speech van Van Baarle.