nieuws

Voorlopig geen zout Volkerak-Zoommeer

Het Volkerak-Zoommeer bij Goeree-Overflakkee.
Het Volkerak-Zoommeer bij Goeree-Overflakkee.
Het Volkerak-Zoommeer bij Goeree-Overflakkee blijft voorlopig zoet. De verziltingsplannen zorgen voor teveel weerstand van boeren en natuurorganisaties. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer per brief laten weten.
Het plan om de verbinding met de Oosterschelde weer te openen is onderdeel van het Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Voor zestien gebieden zijn plannen ontwikkeld die onder meer de waterkwaliteit moeten verbeteren. Volkerak-Zoommeer is nu dus voor voorlopig van de lijst gehaald.
'Het project Getij Volkerak-Zoommeer programmeren we niet voor de tweede tranche vanwege de verdeeldheid over het toekomstperspectief van een zout Volkerak-Zoommeer met getij en de noodzaak om eerst de alternatieve zoetwatervoorziening te realiseren', schrijft Van Nieuwenhuizen in de brief.
Veel boeren zijn afhankelijk van het water uit het Volkerak-Zoommeer. Ze zijn bang om tijdens droge periodes straks te weinig zoet water te hebben om te beregenen. Het gaat om één van de grootste zoetwatermeren van Nederland.
De lokale organisaties reageren nog niet op dit nieuws. Ze willen geen uitstel, maar afstel of een heel nieuw plan. Het huidige plan noemen ze verouderd en niet goed onderbouwd.
Een brandbrief aan het Rijk van het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer werd door 120 partijen ondertekend, waaronder door LTO Noord, Natuur&Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Sportvisserij GO en de Vogelwerkgroep GO.