nieuws

Rotterdammer wil onderzoek naar luchtkwaliteit en meer goedkope woningen

Rotterdammer wil onderzoek naar luchtkwaliteit en meer goedkope woningen
Rotterdammer wil onderzoek naar luchtkwaliteit en meer goedkope woningen
De Rotterdammer roept de Rekenkamer van de stad op om onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit en meer goedkope woningen. Dat blijkt uit een enquête die de Rekenkamer voorlegde aan het Digitaal Stadspanel.
Het stadspanel, dat bestaat uit zo'n zevenduizend Rotterdammers, droeg 7250 suggesties aan. De veruit meest genoemde onderwerpen zijn de luchtkwaliteit en meer goedkope woningen.
Andere onderwerpen om te onderzoeken in de top tien zijn zoal: een groenere buitenruimte, ouderenzorg, autoverkeer, culturele integratie en Feyenoord City. Ook afval en zwerfvuil, onveilig verkeersgedrag en taalonderwijs worden genoemd.
De rekenkamer besluit komende weken over de programmering van hun onderzoek in 2020.