Brede steun van Rotterdamse raad voor Havenvisie 2030

Dat de haven veel meer moet verduurzamen, staat voor alle partijen in de Rotterdamse gemeenteraad vast. Brede steun is er dan ook voor de groene ambities van het Havenbedrijf in de Havenvisie 2030.

Maar wat als de doelstellingen niet gehaald worden? Wat betekent de groene keuze voor ouder personeel? En wat zijn de gevolgen voor de concurrentiepositie ten opzichte van andere havens? Het waren terechte, maar beperkte zorgen van de raadscommissie, die woensdagavond het beleidsstuk mochten becommentariëren.

De nieuwe Havenvisie lijkt daarmee na vanavond nog net geen hamerstuk in de gemeenteraad volgende week. De partijen waren vrijwel allemaal lovend naar de makers van het document. 

'Hulde'

Complimenten voor de samenwerking tussen alle betrokken partijen en organisaties bij de totstandkoming van het stuk" (VVD). "Hulde voor de heldere doelen en het halen van de klimaatdoelen van Parijs" (CDA). "Een visie die veel duidelijkheid geeft" (PvdA).

De oude Havenvisie stamt uit 2011 en is sterk achterhaald, doordat bijvoorbeeld nog gesproken werd over investeringen in kolen en erts. Nieuwe klimaatdoelstellingen dwingen de haven en industrie tussentijds tot een andere koers en nieuwe Havenvisie.

"En dan gaat het dus over groen én groei en niet groen of groei," aldus wethouder Arjan van Gils (D66) tijdens de vergadering.

Voor wie? 

Maar gelden de nieuwe duurzame regels voor zowel de nieuwe als bestaande bedrijven, wilden meerdere partijen weten. Van Gils: "We kunnen bestaande raffinaderijen en de fossiele industrie niet in één klap verbieden. Dat zou een enorme vernietiging zijn van alles wat daar is geïnvesteerd en heeft een enorme afbraak aan werkgelegenheid tot gevolg. We kunnen die bedrijven wel helpen bij het vergroenen. En vanzelfsprekend omarmen we alle nieuwkomers met groene initiatieven."

De partijen verschillen van mening over de ambities van het Havenbedrijf. Immers, Europa en de landelijke overheid zijn minder voortvarend in het maken van keuzes over plannen voor de CO2-reductie. Dat zorgt voor onzekerheid bij bedrijven, stelt onder meer Leefbaar Rotterdam. En maakt de opgave misschien te groot, vreest de PvdA.

Maar voor GroenLinks gaat het plan nog niet ver genoeg en is er vooral zorg over het niet halen van de doelstellingen: wie monitort het Havenbedrijf en welke acties kunnen we verwachten als de CO2-uitstoot niet vermindert?

Voorop lopen

Van Gils ziet het als volgt: "Deze haven is niet de grootste geworden met afwachten wat anderen doen, maar moet doen wat ze de afgelopen honderd jaar heeft gedaan: voorop lopen. Elk jaar gaan we kijken: liggen we op schema, zijn er mee- of tegenvallers en hoe sturen we bij? Dit is voor nu een prima document en een goede basis om mee aan de slag te gaan."

Serieuze zorg was er bij 50Plus nog wel over de werkgelegenheid. Digitalisering, automatisering en robotisering zorgen voor werkloosheid en een veranderende vraag naar personeel. Een terechte zorg, aldus Van Gils.

"De banen van weleer zijn er niet meer, maar we werken er met elkaar hard aan om nieuw personeel te werven en het oude personeel om en bij te scholen."

Mantelmeeuw

En als het over groen gaat, dan gaat het ook over levende beesten in de haven. Zo hield de Partij voor de Dieren een warm pleidooi voor een broedplaats voor de kleine mantelmeeuw op de Maasvlakte.

"Door de aanleg van de foodhub, zien we de meeuwen steeds vaker in de stad." De wethouder wilde er niet aan. "Ik krijg ook klachten van mensen die daar werken en hun auto niet willen parkeren, omdat hij anders onder wordt gescheten door de meeuwen. Het Havenbedrijf heeft echt oog voor natuur en milieu waar het kan, maar ik ga geen valse verwachtingen wekken ten koste van nieuwe groene industrie."

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam Rotterdamse Haven Havenbedrijf
Deel dit artikel: