nieuws

Hoe halveren regio-gemeenten CO2-uitstoot?

Gaan de gemeenten in onze regio er in slagen om de uitstoot van CO2 uiterlijk in 2030 te halveren? Uit een enquête van het AD en Rijnmond kwam deze week een somber beeld naar voren. Wat moet er nu gebeuren?
Deze vragen staat centraal in een studiogesprek tussen klimaatdeskundige Adriaan Korthuis en de verslaggevers Antti Liukku (Algemeen Dagblad) en Thijs Blom (Rijnmond). Het gesprek staat onder leiding van presentator Ruud van Os.
Uit de enquête bleek dat welgeteld één gemeente een doelstelling heeft om de CO2-uitstoot nog in de huidige collegeperiode (tot maart 2022) omlaag te brengen. De 25 anderen richten zich alleen op de door het Rijk verplichte daling met 49% in 2030.

Ambitie

Vrijwel alle gemeenten hebben een gebrek aan kennis en trekken nog maar weinig geld uit voor de energietransitie. Ook zijn er gemeenten met weinig tot geen ambitie om de CO2-uitstoot binnen hun grenzen omlaag te krijgen.
In het 35 minuten durende gesprek wordt stilgestaan bij de aspecten kennis, geld en ambitie, maar ook over de manier waarop inwoners en bedrijven - en soms gemeentebesturen zelf - warm gemaakt kunnen worden voor klimaatmaatregelen.

Klimaatplan

Korthuis geeft in het gesprek onder meer aan waar de grootste winst qua beperking van uitstoot te behalen valt. De verslaggevers constateren dat veel scepsis moet worden overwonnen, maar dat er óók goede voorbeelden zijn.
Rotterdam presenteert vrijdag zijn lang verwachte klimaatplan. Daar wordt door vriend en vijand van de energietransitie met belangstelling naar uitgekeken. Het AD en Rijnmond blijven over dit en menig ander onderwerp van de energietransitie ook de komende weken samenwerken.