Rotterdam heeft eigen Klimaatakkoord: 'We hebben de steun van het Rijk nodig'

Rotterdam heeft zijn eigen Klimaatakkoord. Met maar liefst 49 plannen wil de stad de komende 10 jaar de CO2-uitstoot halveren. Maar er is wel een flinke financiƫle bijdrage van het Rijk nodig, anders kunnen veel plannen niet uitgevoerd worden en wordt de gewenste vermindering van de broeikasgassen niet gehaald.

Vol trots presenteert wethouder Arno Bonte vandaag zijn plannen. Bonte: “Van de meest vervuilde stad gaat Rotterdam veranderen in koploper duurzaamheid.”

Rotterdamse haven

De belangrijkste afname van CO2 moet gehaald worden in de haven. Over tien jaar moet er 12 megaton reductie zijn. Om dat te bereiken wordt gedacht aan bijvoorbeeld elektrificatie van de haven. Veel van de werkzaamheden en processen, waar nu nog fossiele brandstoffen zoals gas gebruiken moeten straks op elektriciteit werken.

Een andere maatregel is het investeren in waterstof. In de stad moeten massaal woningen geïsoleerd worden en aangesloten zijn op restwarmte uit de haven. Projectontwikkelaars en woningcorporaties gaan dat nu aanpakken.

Harde afspraken of intenties

Ongeveer de helft van de 49 afspraken is rond en kan uitgevoerd gaan worden, maar de andere helft is nog niet zover. Dat zijn nog maar plannen, die verder uitgewerkt moeten worden. Wethouder Arno Bonte: ”We hebben ook tegen elkaar gezegd dit is niet het eindpunt. Het is vooral een begin van een proces dat we met elkaar gaan lopen”.

Wat ook opvalt is dat voor veel zaken nog geen geld is. Voor een deel betalen de bedrijven en organisaties zelf mee, naast de investering van de gemeente Rotterdam van 150 miljoen euro. Maar voor een aantal van de voorgestelde maatregelen is ook nog geld van de landelijke overheid nodig. 

Wethouder Arno Bonte: “Ik doe een heel dringend beroep op het Rijk. De minister heeft ook landelijke ambities. Tegen de minister en het kabinet zeggen we als Rotterdam: Wij helpen graag vanuit Rotterdam om die landelijke ambities te realiseren, maar we hebben ook de hulp van het Rijk nodig om onze plannen in de praktijk te brengen."

Hoeveel geld precies nodig is wordt de komende tijd uitgewerkt. Bonte: “Onze vraag om hulp aan het kabinet gaat overigens niet alleen over financiële steun, maar ook over snelle duidelijkheid over de CO2-heffing, een nieuwe warmtewet en verduurzaming van transport en scheepvaart." 

Succes

Rotterdam heeft in het verleden ook al een plan gehad om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat was het Rotterdam Climate Initiative. Dat heeft toen niet geleid tot het gewenste resultaat. De uitstoot van broeikasgassen nam niet af, maar steeg juist.

In de nieuwe klimaatplannen heeft wethouder Bonte veel meer vertrouwen. “Nu hebben we een veel breder draagvlak. Meer dan 100 bedrijven en maatschappelijke organisaties die aangeven dat ze de maatregelen willen nemen. We hebben nu de tijd mee, met het klimaatakkoord van Parijs.” 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam klimaatakkoord Nieuws
Deel dit artikel: