nieuws

Wat doen met de 1,3 miljard euro van Eneco?

Wat kan Rotterdam doen met de 1,3 miljard euro die de stad krijgt bij de verkoop van Eneco? Rotterdam heeft heel veel plannen. Zo is er de wens om een nieuwe oeververbinding met ruimte voor de metro, is er extra geld nodig voor een nog betere verbouwing van Boijmans. Kortom: wensen genoeg en nu ook geld.

Rustig aan

Rotterdam moet de 1,3 miljard euro die de stad krijgt als grootste aandeelhouder van Eneco niet te snel uitgeven. Dat is de eerste reactie van wethouder Arjan van Gils. De gemeenteraad besloot voor de zomer al dat er goed nagedacht moet worden over de besteding van het geld. In de raad is al gezegd dat het maar voor bepaalde zaken gebruikt mag worden.
Wethouder Van Gils: "Het moet geïnvesteerd worden in zaken waar de stad ook op de langere termijn beter van wordt. Dat kan bijvoorbeeld in kennis zijn, dat kan in digitalisering zijn en ook in infrastructuur.
Ook fractievoorzitter Chantal Zeegers van D66 in Rotterdam is blij verbaasd over het enorme bedrag dat naar Rotterdam komt als de deal rond is. "We hebben natuurlijk gezegd een deel daarvan gaat naar een energietransitiefonds. Dat is al 150 miljoen euro. Maar we moeten ook de dividenten compenseren, die we gaan missen". Wat er voor de rest gebeurt het geld moet serieus bekeken worden".

"Het is zo op"

Gerben Vreugdenhil van Leefbaar Rotterdam snapt dat er nu geroepen wordt om geld naar Jeugd- en ouderenzorg te sturen, maar hij vindt dat we dat niet moeten doen als stad. Vreugdenhil: "Dat moet je zeker niet doen. je moet geen tekorten in de lopende begroting gaan financieren van dat geld."
Vreugdenhil wijst erop dat het geld dan snel op is, "Je hebt nu je tafelzilver verkocht, je hebt de boom verkocht waar de appeltjes aan groeien, maar als ze op zijn is het ook echt op."
De komende tijd zal de Rotterdamse raad dus afspraken moeten maken waar het geld mogelijk voor kan worden uitgegeven.

Groeikansen

De deal met Mitsubishi heeft voor Rotterdam mogelijk nog meer voordelen denkt Vreugdenhil. "Het zijn 2 partijen uit Japan, die nog geen grote vertegenwoordiging hebben in Europa. Eneco wordt voor beiden de springplank voor de Europese markt".
Dat zou dan een grote kans betekenen voor Eneco én Rotterdam. Als het gaat groeien is de kans groot dat ook het hoofdkantoor als het in Rotterdam blijft gaat groeien.

Definitieve deal

De deal is nog niet rond. Eerst moeten alle 44 gemeenteraden van de gemeenten die aandeelhouder van Eneco zijn nog met het voorstel instemmen. Ook moet Brussel de zaak nog goedkeuren. Verwacht dat voor de zomer de deal definitief rond is. Dan kan de grote zak met geld richting de 44 gemeenten.
Lees meer: FNV vooral blij met baangaranties bij Eneco
Lees meer: Eneco voor 4,1 miljard verkocht aan Japanners
Lees meer: Deze gemeenten in de regio verdienen miljoenen aan verkoop Eneco