nieuws

Arbeidsmigranten als buren: 'Harde muziek, blowen bij de achterdeur'

De komst van arbeidsmigranten naar de Randstad dwingt gemeenten om met duidelijker beleid te komen over kamerverhuur. Veel gemeenten in de regio Rijnmond zijn inmiddels bezig om in groter verband (met provincie of Metropoolregio) tot een aanpak te komen.Voor Stefan Vis uit Spijkenisse komt het een beetje te laat. Eén woning met arbeidsmigranten in de straat, dat was nog wel te behappen. 'Dat is al negen jaar zo. Los van een paar voorvallen, is de eigenaar streng. Als de huurders te veel klachten veroorzaken, dan gooit hij ze er zo uit.'
Dit jaar kwam het huis naast Vis vrij. Toen hij de nieuwe eigenaar sprak, was het al snel duidelijk dat ook deze woning aan arbeidsmigranten zou worden verhuurd. '"En de eigenaar had ook nog een oogje op een ander pand in de buurt. Toen gingen de alarmbellen wel af."
In de eerste week kreeg de Spijkenisser ook met overlast te maken. "Wat wil je met acht jonge mannen in een pand? Harde muziek, blowen bij de achterdeur. Ik kon direct, ook al was het mooi weer, voor het eerst in de vijftien jaar dat ik er woon mijn deur dichthouden," vertelt Vis.

Parkeerdruk

Naast overlast zag hij ook de parkeerdruk in de wijk toenemen. De verschillende bewoners van een huurhuis hebben meer voertuigen (soms drie, soms vier). "Begrijp me goed, ik heb niks tegen arbeidsmigranten. Ze zijn ook nodig voor het werk."
Vis, die inmiddels via een petitie de buurt achter zich had, dook in de lokale regels. Daarin staat dat in een straat van twintig woningen maximaal een pand mag worden gebruikt voor kamerverhuur. En in zijn straat in de wijk Sterrenkwartier waren het toch al twee…
Maar, wat bleek, de regels waren niet helemaal dekkend. De gemeente Nissewaard heeft regels voor kamerverhuur, maar de definitie van het begrip wonen in het bijbehorende bestemmingsplan 'De Hoek en Sterrenkwartier' bleek niet voldoende beschreven. De Raad van State deed daar in een zaak van een andere gemeente al uitspraak over.

Reparatie

Wethouder Jan Willem Mijnans van wonen heeft inmiddels met de andere leden van het college van Nissewaard de reparatie van in totaal drie bestemmingsplannen in gang gezet. "Daarnaast hebben we onze handhavende taak bij overlast en kunnen we aan de hand van vergunningen in de wijken waar het wel goed is geregeld ook optreden."
Ook is Mijnans voorzitter van het samenwerkingsverband wonen van veertien gemeenten in de regio Rotterdam. Hij heeft er ook goede hoop op dat in samenspraak met de provincie Zuid-Holland nieuw en goed beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten komt.

Geduld

Vis en de medebewoners van de straat moeten zeker nog een half jaar geduld hebben voordat het bestemmingsplan is gerepareerd. Ook constateert hij een ander probleem. De goedkopere huizen op de markt gaan lang niet altijd naar starters, maar geregeld naar huisjesmelkers en arbeidsbemiddelaars. Die incasseren, zoals bij zijn buren, een huur van tweeduizend euro per maand.
Vis: "Het is vooral jammer voor de jonge mensen die graag een huis willen kopen. Zij grijpen er naast, omdat de andere partij het geld zo op tafel legt. Dat is toch ook niet goed voor een wijk?"