nieuws

Bedrijven in Rotterdamse haven doen mee met CO2-opslag

Meerdere grote bedrijven in de Rotterdamse haven gaan meedoen met de plannen om CO2 dat via de schoorsteen de lucht ingaat, af te vangen en op te slaan. Het gaat om Shell, Exxon, Air Liquide en Air Prodcuts. Er komt een centrale pijpleiding die het broeikasgas naar een leeg gasveld onder de Noordzee transporteert.
De ondergrondse opslag van CO² is een van de belangrijkste plannen van de industrie om de uitstoot van het broeikasgas terug te dringen. "We starten met ongeveer twee megaton per jaar", zegt projectleider Wim van Lieshout van Porthos, zoals het project heet, tegen de NOS. "Dat staat gelijk aan de uitstoot van een flinke kolencentrale."

Kritiek

Het hele project kost zo'n 400 tot 500 miljoen euro. Europese en duurzaamheidssubsidies zijn nodig om het project financieel haalbaar te maken. Daarom zijn milieu-organsiaties niet enthousiast over de methode.
"We zijn bezorgd dat er straks veel geld naar die opslag gaat en er dan geen geld meer over is voor de echte verduurzaming van de industrie", zegt Marjolein Demmers van Natuur en Milieu. Het is een van de redenen waarom het samenwerkingsverband het Klimaatakkoord niet wil ondertekenen.

Barendrecht

De techniek om CO² af te vangen en op te slaan is niet nieuw. Er wordt al mee gewerkt in Noorwegen en Canada. De techniek wordt ook gebruikt om de laatste restjes gas uit een gasveld te krijgen.
In 2006 wilde Shell al starten met een proefproject in een gasveld onder Barendrecht, maar dat zorgde voor veel protesten, onder meer ook van de gemeente. Ondanks steun van het kabinet ging het hele project niet door. Het gasveld in Barendrecht ligt onder een woonwijk.