nieuws

Miljoenen euro's extra voor Rotterdams onderzoek Generation R

© Rick Huijzer
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelt vier miljoen euro extra beschikbaar voor Generation R, een onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Daarin worden tienduizend Rotterdamse kinderen vanaf de zwangerschap tot hun volwassenheid gevolgd.
Generation R startte in 2001. De onderzoekers willen met het project achterhalen waarom het ene kind zich wel optimaal ontwikkelt, terwijl dat bij een ander niet zo is.
Lees meer: Onderzoek Generation R gaat puberfase in
Daarvoor zijn de afgelopen jaren allerlei gegevens verzameld over beïnvloedbare factoren, zoals sociale achtergrond en leefstijl. De deelnemers ondergaan hiervoor al jaren allerlei tests en metingen. De gegevens geven ook inzicht in het ontstaan van gedragsproblemen en ziekten.
De Jonge ontvangt donderdag het eerste exemplaar van het boek 'Gezond Opgroeien. Van een kwetsbare start naar een kansrijke start'. Daarin staan de resultaten van 15 jaar onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van duizenden kinderen in Rotterdam.
Het extra geld dat de minister nu beschikbaar stelt, wordt gebruikt om opnieuw gegevens van de eerste deelnemers - die nu 18 jaar worden of inmiddels al zijn - te verzamelen.

Kansrijke start

Generation R levert volgens het ministerie ook een belangrijke bijdrage aan de kennis die er is over de zorg en gezondheid rondom de zwangerschap.
Zo heeft zo'n zestien procent van de kinderen in Nederland een valse start in hun leven, zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit komt bijvoorbeeld door vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Daarbij spelen problemen binnen een gezin, zoals armoede, schulden of huisvesting, een rol.
Deze factoren blijken een duidelijke rol te spelen bij fysieke en/of mentale problemen op latere leeftijd. De minister wil daarom met gemeenten en partijen uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg het percentage van kinderen met een valse start terugdringen.
Zo moet er extra ondersteuning komen voor kwetsbare gezinnen en moet de samenwerking tussen verschillende partijen verbeterd worden.